Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.11.2015

Informacja dla organizacji udzielających pomocy cudzoziemcom

Na zdjęciu: grafika z napisem: Ogłoszenie szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

Od 13 listopada 2015 roku organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać wnioski o dokonanie wpisu na listę organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców

Mapa serwisu