Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.11.2015

V Ogólnopolska Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA: Poszukiwanie Osób Zaginionych

Na zdjęciu: zaproszenie na konferencję Fundacji Itaka

 

26 listopada 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych organizuje V Ogólnopolską Konferencję Ekspercką „Poszukiwania osób zaginionych”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komenda Głównej Policji, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Podczas konferencji zostaną omówione innowacyjne metody poszukiwań i identyfikacji osób zaginionych oraz zagadnienia dotyczące zwiększenia skuteczności poszukiwań terenowych dzieci, osób starszych i chorych.  Jak co roku, celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu działań poszukiwawczych oraz dyskusja na temat pożądanych zmian, które usprawnią poszukiwania osób zaginionych w Polsce.

Jednym z ważniejszych punktów konferencji będzie omówienie wyników badań prowadzonych w ramach projektu „Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie”. Celem projektu realizowanego przez Fundację ITAKA w partnerstwie z GPR OSP Kęty było zwiększenie skuteczności poszukiwań terenowych dzieci, osób starszych i chorych. 

Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z identyfikacją osób długotrwale zaginionych oraz szerzej omówiony innowacyjny projekt społeczny GeNN, którego najważniejszym celem jest wyjaśnienie archiwalnych spraw, tzn. z jednej strony doprowadzenie do identyfikacji osób długotrwale zaginionych, a z drugiej osób pochowanych jako “NN”. 

Konferencja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców związanych z tematyką poszukiwań osób zaginionych, m.in.: organizacji i instytucji na co dzień współpracujących z ITAKĄ, przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, GOPR, TOPR i WOPR.

Program tegorocznej konferencji eksperckiej Fundacji ITAKA porusza kwestie, które obecnie są jednymi z najistotniejszych w temacie poszukiwań zaginionych. Osoby zaproszone do udziału w spotkaniu są wybitnymi znawcami omawianych tematów i praktykami w kwestii poszukiwań osób zaginionych.

 

  • Na zdjęciu: zaproszenie na konferencję Fundacji Itaka

Mapa serwisu