Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.11.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w expose premier Beaty Szydło

Na zdjęciu: premier Beata Szydło
fot. KPRM

- Naszym priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju – powiedziała w expose premier Beata Szydło.

Szefowa rządu w  Sejmie zaprezentowała główne kierunki działań swojego gabinetu. Odnosząc się do wydarzeń we Francji, zaznaczyła na wstępie, że ochrona Polaków będzie dla rządu RP priorytetem.

 - Polacy, tak jak inni Europejczycy, pragną dziś bezpieczeństwa. Dlatego będziemy solidarnie współpracować z innymi krajami Europy w walce z terroryzmem. Zarazem naszym priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju – powiedziała w expose premier Beata Szydło. - Dla rządu RP rzeczą nadrzędną jest bezpieczeństwo Polek i Polaków – podkreśliła ponownie Szefowa rządu.

W dalszej części expose – odnosząc się do kwestii wyrównywania szans „tzw. polskiej prowincji, wsi, miast i miasteczek” – premier Beata Szydło wskazała, że rząd opowiada się przeciwko temu, co określane jest jako „zwijanie państwa”, w tym m.in. zamykaniu komisariatów. – Proces ten musi być zatrzymany – zaznaczyła Premier RP.

Szefowa rządu odniosła się również do sprawy uchodźców. – Jasno trzeba postawić kwestie solidarności. Polegać ma ona na dzieleniu się tym, co dobre, i gotowości do udzielania pomocy, gdy dojdzie do wydarzeń nadzwyczajnych czy niebezpiecznych, takich jak wielkie klęski żywiołowe, zagrożenie terrorystyczne czy wręcz wojenne. Nie można jednak nazywać solidarnością prób, swego rodzaju, eksportu problemów, jakie stworzyły sobie pewne państwa, bez jakiegokolwiek udziału innych, które mają być nimi obciążane – powiedziała premier Beata Szydło. 

Mapa serwisu