Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.11.2015

Proces Praski: Warsztaty w Warszawie dotyczące zwalczania nielegalnej migracji

Nielegalna migracja, efektywność powrotów imigrantów, którzy nie posiadają zezwolenia na pobyt oraz usprawnienie współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu – to tematy poruszane podczas warsztatów przedstawicieli Procesu Praskiego, który odbył się w Warszawie.

17 listopada 2015 r. odbyły się w Warszawie warsztaty dotyczące identyfikacji i ustalania tożsamości/narodowości osób przebywających bez wymaganych zezwoleń na pobyt na terytorium państw Procesu Praskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 18 krajów, Frontexu oraz Ośrodka do Spraw Rozwoju Polityki Migracyjnej w Wiedniu (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD). Było to trzecie spotkanie poświęcone tej problematyce, zorganizowane przez Polskę i Rumunię - liderów Projektu Pilotażowego Nr 5 wdrażanego w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego. Poprzednie spotkania miały miejsce w dniach 26-27 stycznia 2015 r. w Warszawie i w dniach 9-10 czerwca 2015 r. w Tbilisi.

Podczas warsztatów wymieniono się najlepszymi praktykami dotyczącymi działań mających na celu zapewnienie efektywności powrotów imigrantów, którzy nie posiadają zezwolenia na pobyt. Spotkanie rozpoczęła prezentacja dotycząca wpływu różnic kulturowych na przebieg prowadzonych postępowań dotyczących cudzoziemców. Podkreślono w niej zasadność przeprowadzania szkoleń dotyczących informacji o krajach pochodzenia imigrantów, w tym o ich kulturze i używanych tam dialektach. Za zasadne uznano także podjęcie działań uwrażliwiających urzędników pracujących z imigrantami na różnice kulturowe, zaprezentowano polskie doświadczenia w organizacji tego typu przedsięwzięć.

Odnosząc się do możliwości usprawnienia współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu w zakresie potwierdzania/ustalania tożsamości imigrantów, zaakcentowano pozytywny wpływ, jaki przynosi wykorzystanie nowych technologii w tym zakresie. Umożliwia to m.in. szybkie uzyskanie dokumentów podróży dla cudzoziemców, co przyspiesza ich powrót do krajów pochodzenia. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność zapewnienia  bezpieczeństwa przekazywanych danych.

W trakcie warsztatów podkreślono również potrzebę utrzymywania stałych i bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami administracji krajów pochodzenia imigrantów. Pozwala to na wypracowanie dwustronnych sieci kontaktów i wspólne uzgodnienie efektywnych mechanizmów współpracy pozwalających na ustalanie/potwierdzanie tożsamości imigrantów. Stąd też podczas prezentacji doświadczeń Węgier w zakresie zarządzania migracjami nie zabrakło odwołań do działań realizowanych w ramach procesów wielostronnych (takich jak Proces Praski, Proces Budapeszteński) i dwustronnych (współpraca z krajami tranzytu i pochodzenia imigrantów).

Zaakcentowano również potrzebę zagwarantowania szybkiej identyfikacji osób, które rzeczywiście potrzebują ochrony międzynarodowej. Skuteczne zarządzanie migracjami wymaga także efektywnej współpracy operacyjnej, ukierunkowanej m.in. na zwalczanie sieci przemytników migrantów i handlarzy ludźmi – działania w tym zakresie muszą być podejmowane zarówno na poziomie bilateralnym, jak i wielostronnym.

Proces Praski

Proces Praski stanowi główne forum międzynarodowej współpracy w dziedzinie migracji i azylu. Uczestniczy w nim 50 państw (Unia Europejska oraz obszar Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Azja Centralna, Bałkany Zachodnie, Rosja i Turcja). Jego celem jest rozwijanie szeroko pojętych partnerstw migracyjnych między uczestniczącymi państwami, promowanie współpracy i wymiany informacji oraz pogłębianie wzajemnego zaufania. Polska jest liderem Procesu Praskiego od grudnia 2010 r. (poprzednio: Republika Czeska).

Koordynowana przez Polskę (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) Inicjatywa Celowa Procesu Praskiego realizowana jest wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier, Rumuni, Niemiec i Szwecji. To najważniejsze przedsięwzięcie realizujące wybrane zadania Planu Działania Procesu Praskiego. Wsparcie w zakresie administracji projektu oraz roboczą komunikację związaną z jego realizacją zapewnia Ośrodek do Spraw Rozwoju Polityki Migracyjnej w Wiedniu (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD).

Więcej informacji o Procesie Praskim oraz o Inicjatywie Celowej Procesu Praskiego, w tym o Projekcie Pilotażowym Nr 5 wdrażanym w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego dostępnych jest na stronie internetowej www.pragueprocess.eu oraz na profilu umieszczonym na Facebooku.

 

 

 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #18
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #1
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #2
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #3
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #4
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #5
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #6
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #7
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #8
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #9
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #10
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #11
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #12
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #13
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #14
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #15
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #16
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #17
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #19
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #20
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #21
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #22
 • Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów Procesu Praskiego #23

Mapa serwisu