Oświadczenie MSWiA - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.11.2015

Oświadczenie MSWiA

Na zdjęciu: teczka z logo MSWiA

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zapoznał się z informacją Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o działaniach Policji związanych z  zabezpieczeniem zgromadzenia, które odbyło się 18 listopada 2015 roku na wrocławskim Rynku.

Materiał dowodowy w powyższej sprawie Policja przekazała do Prokuratury Wrocław-Stare Miasto. Ponadto wiceminister Jarosław Zieliński polecił Komendantowi Głównemu Policji sprawdzenie prawidłowości działań podjętych przez dolnośląską Policję.

Nie może być przyzwolenia i tolerowania postaw oraz zachowań ksenofobicznych, rasistowskich i związanych z mową nienawiści. Takie zachowania nie mogą być akceptowane. A przypadki naruszania prawa zawsze spotkają się z adekwatnymi konsekwencjami. 

 

                                                                                                                                                            Wydział Prasowy

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Warszawa, dnia 20 listopada 2015 r. 

Mapa serwisu