Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.11.2015

149 osób pochodzenia polskiego z wschodniej Ukrainy przyleciało do Polski

na zdjęciu: powitanie osób pochodzenia polskiego ze wschodniej Ukrainy

– Witajcie w domu. Polska to jest Wasz dom, w którym zrobimy wszystko, byście się Państwo czuli bezpiecznie – powiedziała premier Beata Szydło, witając osoby polskiego pochodzenia z Mariupola i Donbasu. W powitaniu w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku wzięli udział również ministrowie Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz.  149 osób polskiego pochodzenia zamieszka w ośrodkach w Rybakach i Łańsku. Tam przejdą program adaptacyjny, tak jak osoby ewakuowane w styczniu.

- Bardzo się cieszę, że mogę Państwa tutaj przywitać – powiedziała premier Beata Szydło. – Witajcie w domu. Polska to jest Wasz dom, w którym zrobimy wszystko, byście się Państwo czuli bezpiecznie – dodała szefowa rządu.

Premier podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że osoby polskiego pochodzenia mogły przyjechać do Polski. - Dziękuję służbom dyplomatycznym, wojsku oraz władzom Ukrainy za pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia – powiedziała premier Beata Szydło.

Po oficjalnym powitaniu, osoby polskiego pochodzenia zamieszkają w ośrodkach w Rybakach i Łańsku.

Program adaptacyjny

Osoby polskiego pochodzenia, które przyjechały z Mariupola i okolic zamieszkają w dwóch ośrodkach: w Łańsku i Rybakach. Zostaną tam objęte programem adaptacyjnym jak grupa ewakuowana w styczniu br. z Donbasu.

Przez okres 6 miesięcy będą miały zapewniony pobyt w ośrodkach i całodzienne wyżywienie. Zaplanowano, że w tym czasie ewakuowani przejdą aklimatyzację, nauczą się języka i przygotują do osiedlenia w Polsce.

W tym pierwszym etapie będą również załatwiane wszystkie sprawy formalno-prawne związane z pobytem w Polsce.

Kursy języka polskiego

Po przylocie do Polski wszystkie ewakuowane osoby wypełnią specjalne kwestionariusze, które pozwolą m.in. na określenie poziomu znajomości języka polskiego. Na podstawie stopnia znajomości języka polskiego dokonany zostanie podziału na kilkuosobowe grupy.

Dzieci będą chodziły do polskich szkół

Dzieci z Mariupola będą chodziły do polskich szkół. Nauczyciele z podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie mają już doświadczenie, gdyż właśnie do tych palcówek uczęszczały dzieci ewakuowane z Donbasu. Młodsze dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych.

Co oznacza zezwolenie na pobyt stały?

Tak jak w przypadku pierwszej grupy osób sprowadzonych z Donbasu w styczniu 2015 r., osoby teraz przyjeżdżające do Polski uzyskiwać będą pozwolenia na pobyt stały. Osoby ewakuowane z Mariupola i okolic otrzymają zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka lub udokumentowanego polskiego pochodzenia.

Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza to, że osoby, które przyjechały ze wschodniej Ukrainy, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Legalizacja pobytu osób z Kartą Polaka

Osoby, które zostały ewakuowane ze wschodniej Ukrainy i posiadają Kartę Polaka będą mogły od razu aplikować o zezwolenie na pobyt stały. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały jest składany u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce, w tym przypadku u wojewody warmińsko-mazurskiego.

W wypełnieniu wszystkich dokumentów pomogą urzędnicy wojewody. Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony.

Legalizacja pobytu osób polskiego pochodzenia

Część osób, które przyjadą do Polski nie posiada Karty Polaka. Te osoby będą więc aplikowały o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na polskie pochodzenie. Za osobę polskiego pochodzenia, uznaje się osobę, która deklaruje narodowość polską i której co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie.

Procedura wygląda podobnie, jak w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka z tą różnicą, że osoba deklarująca polskie pochodzenie musi to udokumentować, czyli przedstawić stosowne dokumenty na przykład akty stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku osób z Kartą Polaka, zezwolenie udzielane jest na czas nieoznaczony.

W sumie do Polski przybyć ma 188 osób ze wschodniej Ukrainy.

 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #1
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #2
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #3
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #4
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #5
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #7
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #10
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #6
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #9
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #8
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #11
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #12
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #13
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #14
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #15
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #16
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #18
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #19
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #20
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #21
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #23
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #24
 • Na zdjęciu: powitanie osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy #17

Mapa serwisu