Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.11.2015

Bank ofert dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy

na zdjęciu: grafika "bank ofert dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy
W związku z II turą przyjęcia osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy od dnia 23 listopada 2015 r. MSWiA ponownie uruchomiło Bank Ofert, w którym gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla tych osób.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest otwarte na wszelkie formy współpracy z instytucjami, które chciałyby włączyć się w pomoc dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy. Szczególnie wdzięczni będziemy tym instytucjom, które wyrażą gotowość zapewnienia warunków do osiedlenia tzn. mieszkań i pracy. Zachęcamy do współpracy głównie samorządy, organizacje pozarządowe oraz pracodawców.

Bank Ofert prowadzi Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA, a osobą odpowiedzialną za kontakt jest Eugeniusz Ścibek.

tel. 22 60 139 35; 22 60 139 39

adres mailowy: repatriacja@mswia.gov.pl

Pomoc finansowa i rzeczowa

Osoby polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy można również wesprzeć poprzez dary lub pomoc finansową. Wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do tej formy pomocy, prosimy o kontakt z Caristas Archidiecezji Warmińskiej: 

Koordynator pomocy rzeczowej: tel. 89 523 64 02  lub 603 200 211

Pomoc finansową można przekazywać na konto Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn

Konto PKO S.A. 71 1240 5598 1111 0000 5033 4618 z dopiskiem „MARIUPOL”

REGON: 040013112, NIP 739-020-82-83, KRS 000245507

Więcej informacji: www.olsztyn.caritas.pl

Mapa serwisu