Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.11.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na zdjęciu: teczka z logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

16 listopada 2015 roku w drodze przekształcenia utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, obsługujących sprawy działów administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Rozporządzenie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji weszło w życie, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

Mapa serwisu