Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.11.2015

Minister Mariusz Błaszczak w Sejmie

Na zdjęciu: minister Mariusz Błaszczak w Sejmie
fot. Krzysztof Białoskórski/Archiwum Kroniki Sejmowej

- Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dołożę wszelkich starań, aby skutecznie i zdecydowanie zapobiegać oraz zwalczać zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i Polaków - powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas wystąpienia w Sejmie 26 listopada 2015 r. Szef resortu omówił główne kierunki działań podejmowanych w MSWiA w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze zagrożeń terroryzmem.  

- Zapewniam, że bezpieczeństwo państwa oraz obywateli stanowi priorytet rządu Premier Beaty Szydło – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas swojego wystąpienia w Sejmie.  Szef MSWiA wskazał, że po zamachach w Paryżu polskie służby są w pełnej gotowości oraz monitorują sytuację związaną z bezpieczeństwem w Polsce. - Dotychczas nie odnotowano sygnałów, które wskazywałyby na wzrost zagrożenia terrorystycznego kraju – zaznaczył szef MSWiA.

Współpraca międzynarodowa

– Rząd jest świadomy zobowiązań podjętych na forum UE przez naszych poprzedników – mówił minister Mariusz Błaszczak. – Nie oznacza to akceptacji rządu dla stosowania automatyzmu w relokacjach uchodźców. Stoimy na stanowisku, że powinna obowiązywać zasada dobrowolności. Jednocześnie rząd prowadzi analizy pod kątem możliwości ewentualnej rekonstrukcji decyzji UE – wyjaśnił minister Mariusz Błaszczak. - Dla rządu najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom – podkreślił.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnił, że polski rząd na bieżąco monitoruje sytuację w związku z wystąpieniem ataków terrorystycznych w Europie Zachodniej. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa, Polska aktywnie uczestniczy w działaniach na forum Unii Europejskiej. 20 listopada szef MSWiA wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych, gdzie wyznaczone zostały główne kierunki działań. - Ustaliliśmy, że należy efektywniej stosować istniejące instrumenty współpracy, m.in. podczas weryfikacji osób przybywających spoza Unii Europejskiej. Do głównych rozstrzygnięć politycznych, podjętych w trakcie wspomnianego posiedzenia, należy przyspieszenie prac nad unijnym systemem przetwarzania danych pasażerów lotniczych, w celu zwalczania i zapobiegania przestępczości i terroryzmu. Ponadto ministrowie zgodni byli, że musimy jak najintensywniej współpracować w zakresie wymiany informacji, również wywiadowczych, pomiędzy państwami członkowskimi, a także wzmocnić mechanizmy kontroli na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, uwzględniając obywateli UE, w oparciu o precyzyjne wskaźniki analizy ryzyka – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Plan działań Straży Granicznej

Szef resortu omówił także działania podejmowane przez służby podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. - W związku z narastającym kryzysem imigracyjnym, opracowany został plan postępowania Straży Granicznej, w przypadku masowego napływu migrantów na południową granicę RP. Plan ten ma na celu określenie sposobu działania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w sytuacji zwiększenia liczby przypadków zatrzymywania dużych grup migrantów na granicy południowej, ocenę możliwości własnych formacji, jak i zakresu oraz form współpracy z innymi podmiotami i ewentualnych potrzeb, co do zewnętrznego wsparcia w przypadku eskalacji zjawiska – wyjaśnił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA wskazał, że równolegle prowadzony jest monitoring na szlakach drogowych i kolejowych biegnących od granicy państwa z zagrożonych kierunków. Ponadto Straż Graniczna zacieśniła współpracę z policją, Służbą Celną, ABW, ITD, SOK i działami zarządzania kryzysowego wojewodów.

Nowy projekt ustawy antyterrorystycznej

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że 23 listopada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie Premier Beaty Szydło, Szefa MSWiA oraz szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju.

- Służby zdały raporty, zostały wydane im konkretne rekomendacje - powiedział minister Mariusz Błaszczak. - Wraz z ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych zostałem zobowiązany do przygotowania projektu ustawy antyterrorystycznej – dodał.

Działania profilaktyczne

Szef MSWiA podkreślił również ogromną wartość działań profilaktycznych. - Kluczowe pozostaje poodnoszenie świadomości społecznej na temat zasad zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego oraz możliwych w tym czasie działania właściwych służb.  Pomoże to w budowaniu społecznego zrozumienia i poparcia dla tych działań, usprawni akcję ratowniczą, a przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju – wyjaśnił minister Mariusz Błaszczak. Wskazał, że prowadzone są szkolenia z zakresu sposobów rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i zachowania w przypadku ich wystąpienia dla zarządców centrów handlowych, a w przyszłości skorzysta z nich również kadra dydaktyczna szkół.

Współpraca międzynarodowa policji

W związku z przeprowadzonymi w Paryżu zamachami terrorystycznymi, jednostka antyterrorystyczna policji zgłosiła stronie francuskiej gotowość udzielenia pomocy. - Należy zauważyć, że funkcjonariusze policji prowadzą stałą współpracę z jednostkami państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestnicząc we wspólnych ćwiczeniach poza granicami kraju – poinformował minister Mariusz Błaszczak.

Międzyresortowy zespół ds. zagrożeń terrorystycznych

Szef MSWiA wskazał, że w najbliższym czasie zostanie powołany Międzyresortowy zespół ds. zagrożeń terrorystycznych.  – W ramach zespołu omówione zostaną nie tylko bieżące wydarzenia, ale także przeanalizowane kierunki działań, mających na celu wzmocnienie systemu antyterrorystycznego Polski, w tym wspomniane wcześniej działania o charakterze legislacyjnym – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Zalecenia dla służb

Po uzgodnieniu z ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych oraz  Ministrem Obrony Narodowej, MSWiA wystąpiło do wojewodów, Komendanta Głównego Policji, Straży Granicznej, PSP i Szefa BOR z konkretnymi zaleceniami.

– Wśród nich są wzmocnienia ochrony miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych, pozamilitarnych obiektów ataków, sprawdzenia działania środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu kierowania oraz instalacji alarmowych i przepustowości dróg ewakuacji, dokonania przeglądów procedur, a także innych środków niezbędnych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa – wymienił szef MSWiA. 

 

  • Na zdjęciu: minister Mariusz Błaszczak w Sejmie / fot. Krzysztof Białoskórski/Archiwum Kroniki Sejmowej

Mapa serwisu