Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.12.2015

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych

na zdjęciu: minister Mariusz Błaszczak
fot. EastNews/Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., kierunki do założeń dla przyszłej ustawy antyterrorystycznej oraz sytuacja po zamachach w Paryżu to główne tematy poruszone na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. W spotkaniu wziął udział szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

We wspólnym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych (MZds.ZT) oraz Zespołu Zadaniowego – Stałej Grupy Eksperckiej wzięli również udział: Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA; Bogdan Święczkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; Mariusz Kamiński, Minister-Koordynator służb specjalnych oraz przedstawiciele kierownictwa służb wchodzących w skład polskiego systemu antyterrorystycznego.

W trakcie spotkania przedstawiono informacje na temat zamachów w Paryżu, do których doszło 13 listopada 2015 r., obecnej sytuacji w tym kraju oraz jej ewentualnego wpływu na poziom zagrożenia terrorystycznego w Polsce. W tym kontekście rozmawiano również o wymianie informacji z zagranicznymi służbami partnerskimi.

Podczas posiedzenia rekomendowano utrzymanie najniższego poziomu zagrożenia atakiem terrorystycznym w Polsce – poziomu podstawowego.

Omówiono także stan przygotowań właściwych służb do zabezpieczenia pielgrzymki Papieża Franciszka do Polski oraz organizacji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach 20-31 lipca 2016 r.

Ponadto podczas posiedzenia odbyła się wstępna dyskusja dotycząca kierunków do założeń dla przyszłej ustawy antyterrorystycznej.

Wspólne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych (MZds.ZT) oraz Zespołu Zadaniowego – Stałej Grupy Eksperckiej odbyło się 2 grudnia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Mapa serwisu