Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.12.2015

Kampania społeczna MSWiA dotycząca handlu ludźmi

Rozpoczęła się pierwsza część kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej handlu ludźmi i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą.

Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badania pt. „Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i wyjazdami do pracy za granicę 2015”, przeprowadzonego przez MSWiA (ówcześnie MSW) w sierpniu 2015 r. Kampania kierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi podejmujących decyzje o wyjeździe do pracy za granicę.

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości zorganizowanej. Ze względu na bardzo złożony charakter, jest to przestępstwo niezwykle trudne do wykrycia i udowodnienia. Polska przez swoje położenie, jest jednocześnie krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi, krajem tranzytu osób przewożonych głównie na zachód Europy oraz krajem, w którym rekrutowani są Polacy wykorzystywani, przede wszystkim, w innych państwach Unii Europejskiej. Każdego roku, osoby wyjeżdżające z Polski w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są wykorzystywane w pracy przymusowej, prostytucji, do popełniania przestępstw czy wyłudzania świadczeń socjalnych i kredytów przez różnego rodzaju grupy przestępcze.

Pierwsza część kampanii MSWiA obejmuje emisje spotu telewizyjnego w telewizji ogólnopolskiej (TVP i Polsat) oraz spotu radiowego w rozgłośniach ogólnopolskich i ponadregionalnych i potrwa dwa tygodnie (do 22 grudnia). Część druga planowana jest na przełom lutego i marca 2016 r. W tym czasie również emitowane będą spoty w telewizji i radiu, dodatkowo pojawią się billboardy i plakaty. Kampania uzupełniona zostanie również innymi działaniami profilaktycznymi – do szkół trafi komiks dotyczący handlu ludźmi. Przygotowana zostanie również mobilna wystawa.

Pamiętajmy, że ofiarą przestępstwa handlu ludźmi paść może każdy, szczególnie zagrożone są osoby poszukujące pracy za granicą. Przestępcy wabią potencjalne ofiary atrakcyjnymi ofertami pracy, wysokim wynagrodzeniem, dobrymi warunkami, gwarancją zakwaterowania.

Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich znalazł się w takiej sytuacji skontaktuj się z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi pod nr telefonu (22) 628 01 20 lub powiadom Policję.

Więcej informacji na www.handelludzmi.eu oraz www.kcik.pl.

Mapa serwisu