Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 16.12.2015

W MSWiA o prezydencji Królestwa Niderlandów w Radzie UE

Na zdjęciu spotkanie Jakuba Skiby

Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się dziś (16 grudnia br.) z Janem Willemem Beaujean, Podsekretarzem Stanu do Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie do Spraw Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Królestwa Niderlandów.

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę strony holenderskiej w związku z objęciem przez Królestwo Niderlandów Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I półroczu 2016 roku.

Strona holenderska zaprezentowała priorytety przyszłej prezydencji – m.in. kwestie podejścia do migacji oraz bezpieczeństwo międzynarodowe. W obszarze spraw wewnętrznych priorytety prezydencji będą się także koncentrowały na ochronie granic i zwalczaniu terroryzmu. 

Mapa serwisu