Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.12.2015

Fundacja La Strada oraz Stowarzyszenie "Po MOC" poprowadzi Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

Na zdjęciu:  ofiary handlu ludźmi

Ogłaszamy wyniki  konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

Konkurs został ogłoszony w październiku 2015 roku. Skierowany był do organizacji pozarządowych dotyczący prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi. Centrum zapewnia funkcjonowanie m.in. całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani do pracy za granicą, jak i obywatele UE oraz cudzoziemcy włączeni do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. W ramach działań centrum ofiarom zostaje zapewniona podstawowa opieka medyczna, konsultacje prawne oraz wyżywienie.

MSW na prowadzenie zadania w 2016 roku przekazało 1,1 mln zł.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołana została Komisja konkursowa do oceny zgłoszonych ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona przez: La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu (Oferent I) i Stowarzyszenie "PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej (Oferent II) – oferta wspólna. Komisja oceniła złożoną ofertę. Wskazane organizacje poprowadzą Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.

Szczegółowe wyniki konkursu

Mapa serwisu