Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.12.2015

Minister Mariusz Błaszczak z wizytą u osób ewakuowanych z Mariupola

Minister Błaszczak

- Bardzo cieszę się z tego, że są Państwo bezpieczni. Obowiązkiem Państwa Polskiego jest dbanie o Rodaków, rozsianych po całym świecie. Wszyscy mamy świadomość, że podjęliście Państwo bardzo trudną decyzję zostawiając swoje domy i znajomych – powiedział minister Mariusz Błaszczak do osób polskiego pochodzenia ewakuowanych w listopadzie z Mariupola.

Szef MSWiA spotkał się z osobami, które aktualnie mieszkają w dwóch ośrodkach: w Łańsku i Rybakach. Minister podczas spotkania zaapelował o przekazywanie ofert pomocy do uruchomionego przez MSWiA banku ofert dla ewakuowanych z Mariupola.

- Korzystając z okazji, że są z nami media, chciałbym zwrócić się do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasi Rodacy przyjechali z Mariupola, my musimy zadbać o to żeby mogli żyć samodzielnie w Polsce. Na stronie www.mswia.gov.pl zamieszczony został bank ofert – zachęcam przedstawicieli samorządów, firm i przedsiębiorców do tego, aby zapewnić mieszkanie i pracę – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Podczas spotkania szef MSWiA życzył także radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wręczył upominki osobom, które zamieszkują ośrodki w Rybakach i Łańsku.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Arcybiskup Koadiutor Józef Górzyński oraz Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Przypomnijmy, że grupa prawie 180 osób polskiego pochodzenia i członków ich rodzin (w tym ponad 60 dzieci) z Mariupola oraz okolic została ewakuowana ze wschodniej Ukrainy do Polski pod koniec listopada br.

Program adaptacyjny

Osoby polskiego pochodzenia, które przyjechały z Mariupola i okolic zostały objęte programem adaptacyjnym, tak jak grupa ewakuowana w styczniu br. z Donbasu.

Przez okres 6 miesięcy mają zapewniony pobyt w ośrodkach i całodzienne wyżywienie. Zaplanowano, że w tym czasie ewakuowani przejdą aklimatyzację, nauczą się języka i przygotują do osiedlenia w Polsce.

W tym pierwszym etapie będą również załatwiane wszystkie sprawy formalno-prawne związane z pobytem w Polsce.

Legalizacja pobytu

Zaraz po przylocie przedstawiciele wojewody warmińsko-mazurskiego rozpoczęli realizację procedur prawnych, związanych z zalegalizowaniem pobytu przybyłych osób.  

Urzędnicy przeprowadzili szkolenia informacyjne na temat procedur i sposobu wypełniania dokumentów. Wszystkie osoby ewakuowane w listopadzie złożyły już wnioski o zezwolenie na pobyt stały.

Osoby ewakuowane z Mariupola i okolic otrzymają zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka lub udokumentowanego polskiego pochodzenia.

Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza to, że osoby, które przyjechały ze wschodniej Ukrainy, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Kursy języka polskiego

Zaplanowano, że kursy języka polskiego ruszą na początku stycznia. Przed rozpoczęciem nauki wszystkie ewakuowane osoby wypełnią specjalne kwestionariusze, które pozwolą m.in. na określenie poziomu znajomości języka polskiego. Na podstawie stopnia znajomości języka polskiego dokonany zostanie podział na kilkuosobowe grupy.

Dzieci i młodzież poszły do polskich szkół

Dzieci z Mariupola chodzą do polskich szkół. Nauczyciele z podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie mają już doświadczenie, gdyż właśnie do tych placówek uczęszczały dzieci ewakuowane z Donbasu.

Do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie uczęszcza 20 dzieci. Dziesięcioro dzieci w wieku 5-6 lat chodzi do przedszkola. Dzieci mają zapewniony transport do szkoły. Około 20 młodszych dzieci w wieku poniżej 5 lat pozostaje pod opieką rodziców lub w „Klubie Malucha” w ośrodku w Rybakach.

Natomiast młodzież w wieku ponadgimnazjalnym uczęszcza do szkół średnich.

MSWiA uruchomiło Bank Ofert

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od 23 listopada 2015 r. uruchomiło Bank Ofert, w którym gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla osób ewakuowanych z Mariupola. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy z instytucjami, które chciałyby włączyć się w pomoc dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy. Szczególnie wdzięczni będziemy tym instytucjom, które wyrażą gotowość zapewnienia warunków do osiedlenia tzn. mieszkań i pracy. Zachęcamy do współpracy głównie samorządy, organizacje pozarządowe oraz pracodawców.

 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #1
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #2
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #3
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #4
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #5
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #6
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #7
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #8
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #9
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #10
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #11
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #12
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #13
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #14
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #15
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #16
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #17
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #18
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #19
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #20
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #21
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #22
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #23
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #24
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #25
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #26
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #27
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #28
 • Spotkanie z rodzinami ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy #29

Mapa serwisu