Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.12.2015

Nowa ustawa o Policji ograniczy kompetencje służb

Na zdjęciu: Mariusz Błaszczak, Anna Streżyńska, Jarosław Gowin w Sejmie
fot. Stanislaw Kowalczuk/East New

- Projekt ustawy ogranicza możliwości funkcjonowania służb specjalnych i Policji, a więc jest to ograniczenie, a nie rozszerzenie kompetencji – powiedział podczas konferencji na temat poselskiego projektu ustawy o Policji minister Mariusz Błaszczak. Przygotowany przez posłów Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw wprowadzi ograniczenia działań operacyjnych.

Szef MSWiA, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska mówili dziś w Sejmie o szczegółach projektu ustawy o Policji, który jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowa ustawa o Policji realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego

- Kiedy przejęliśmy odpowiedzialność za Polskę, stanęliśmy przed koniecznością realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby służby specjalne i Policja mogły pracować po 6 lutego 2016 roku – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Projekt ustawy ogranicza możliwości funkcjonowania służb specjalnych i Policji, a więc jest to ograniczenie, a nie rozszerzenie kompetencji 

Minister Mariusz Błaszczak

Szef MSWiA przypomniał, że w lipcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł konieczność zmiany niektórych przepisów ustawy. Minister podkreślił, że wyrok Trybunału nie został zrealizowany przez poprzedni Rząd.

Nowe przepisy ograniczą kompetencje służb

Przygotowany właśnie przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw będzie ograniczał kwestie związane z prowadzeniem działań operacyjnych.

- Realizując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości ograniczyli ten czas do 18 miesięcy maksymalnie, przy czym zawsze za zgodą sądu ten czas może być wydłużany co 3 miesiące – powiedział podczas konferencji minister Mariusz Błaszczak i dodał, że obecnie ten czas jest niczym nieograniczony, a takie postępowania trwają nawet po kilka lat.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że w nowym projekcie ustawy – zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego – określony został katalog spraw, które podlegają czynnościom operacyjnym.

Przepisy muszą wejść w życie jak najszybciej

Podczas konferencji szef MSWiA podkreślał, że jeżeli ustawa nie zostanie przyjęta w czasie określonym przez Trybunał Konstytucyjny i obowiązujące przepisy wygasną, najprawdopodobniej dojdzie do paraliżu służb specjalnych i Policji.

- Pamiętajmy o tym, co się dzieje na zewnątrz Polski, pamiętajmy o zagrożeniu terrorystycznym, pamiętajmy o tym, co wydarzyło się 13 listopada tego roku w Paryżu. Miejmy świadomość tego, że w przyszłym roku Polskę czeka organizacja dużych spotkań międzynarodowych – organizacja Światowych Dni Młodzieży i szczyt państw Paktu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Służby specjalne i Policja muszą mieć narzędzia do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju – powiedział minister.

Nowa ustawa równoważy kwestie bezpieczeństwa i prawa do wolności

- Konflikt pomiędzy bezpieczeństwem obywateli, a prawem do wolności i prywatności jest konfliktem obiektywnym. Mądre Państwo próbuje równoważyć obie te wartości. Taką próbą zrównoważenia jest właśnie ten projekt  – powiedział podczas konferencji wicepremier Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin podkreślał, że projekt wyraźnie ogranicza obecne uprawnienia służb i jako przykład podał fakt, iż w poprzednim roku służby pobrały ok. 2 mln bilingów.

- Działo się to całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą. Nowy projekt przewiduje taką kontrolę ze strony Sądu Okręgowego – powiedział wicepremier oraz dodał, że w projekcie nie widzi żadnych zagrożeń związanych z ograniczeniem wolności korzystania z internetu.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska poinformowała, że projekt ustawy zostanie również skierowany do zaopiniowania Radzie do Spraw Cyfryzacji. Rada składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i czołowych ekspertów działających na rynku usług telekomunikacji, informatyzacji i cyfryzacji.

- Rada otrzymała wczoraj projekt ustawy o Policji, na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie, żeby omówić postulaty, uwagi i wyjaśnić źródła poszczególnych zapisów. (…) W ten sposób – mam nadzieję - zostanie wypracowane stanowisko, równoważące chronione dobra bezpieczeństwa, a zarazem wolności – podkreśliła minister Anna Streżyńska.

Mapa serwisu