Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.01.2016

Polska Straż Graniczna wspiera Słowenię

Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
www.oss.strazgraniczna.pl

7 stycznia 2016 roku trzydziestu funkcjonariuszy Straży Granicznej rozpocznie misję w Słowenii. Wspólnie z tamtejszymi policjantami będą realizować zadania związane z ochroną słoweńsko-chorwackiej granicy.

Operacja została poprzedzona 3-dniowym szkoleniem, które zrealizowano w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej.

Misja w Słowenii potrwa od 7 stycznia do 4 lutego 2016 roku. Straż Graniczna oraz słoweńska policja  będą wykonywać wspólne patrole i prowadzić obserwacje wyznaczonego odcinka granicy Republiki Słowenii z Republiką Chorwacji.

Do zadań wspólnych patroli należeć będzie zapobieganie nielegalnym przekroczeniom granicy poza przejściami granicznymi. Funkcjonariusze będą prowadzić obserwację miejsc, w których emigranci próbują przekroczyć granicę państwową wbrew przepisom i przekazywać informacje o sytuacji w rejonie granicy państwowej policji słoweńskiej. Ponadto nasi pogranicznicy będą także wspierać słoweńskich policjantów w zabezpieczeniu porządku publicznego na wyznaczonym rejonie działań. Obszar geograficzny wspólnej operacji obejmie teren do 20 km w głąb terytorium Republiki Słowenii - od linii granicy państwowej Republiki Słowenii z Republiką Chorwacji, w rejonie działania posterunków Policji słoweńskiej: Brežice, Dobova i Obrežje.

W operacji weźmie udział 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym dowódca kontyngentu na co dzień pełniący służbę w Komendzie Głównej SG, funkcjonariusz z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych, 12 funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału SG, 4 z Podlaskiego, 4 z Nadbużańskiego, 4 ze Śląsko-Małopolskiego i 4 z Nadodrzańskiego Oddziału SG.

  • Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu/fot. www.oss.strazgraniczna.pl #1
  • Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu/fot. www.oss.strazgraniczna.pl #2
  • Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu/fot. www.oss.strazgraniczna.pl #3
  • Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu/fot. www.oss.strazgraniczna.pl #4
  • Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu/fot. www.oss.strazgraniczna.pl #5

Mapa serwisu