Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.01.2016

Insp. Zbigniew Maj o audycie w Komendzie Głównej Policji

Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj na dzisiejszym briefingu mówił o ustaleniach audytorów, którzy sprawdzali prawidłowość stosowania kontroli operacyjnej w związku z wyjaśnianiem tzw. „afery taśmowej”.

Szef Policji poinformował, że prowadzona kontrola potwierdziła istnienie dwóch grup powołanych w celu wyjaśnienia tzw. „afery taśmowej”. Grupy miały charakter poufny i zostały powołane decyzją  ówczesnego komendanta głównego policji. Pierwsza powstała w czerwcu 2014 r. i pracowała w ramach struktur Centralnego Biura Śledczego Policji. W skład tej grupy wchodzili policjanci z CBŚP, Biura Spraw Wewnętrznych i Biura Służby Kryminalnej.

W lipcu 2014 r. powstała kolejna grupa, która składała się tylko z funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych. Jak poinformował Komendant Zbigniew Maj, prace tej grupy nadzorował osobiście ówczesny szef BSW. Szef Policji przyznał, że zakres jej działania i możliwości były dużo większe niż grupy pierwszej, a przyczyny jej powołania są nieznane.

Komendant Główny Policji poinformował, że audytorzy stwierdzili szereg uchybień jeśli chodzi o dokumentowanie pracy operacyjnej oraz błędy w prowadzeniu rejestru kontroli korespondencji (podsłuchów).

Prace audytorów dały podstawy do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do 7 policjantów i kilku, których nie można już wszcząć z powodu przedawnienia zarzutów.

Insp. Zbigniew Maj przyznał, że w stosunku do dziennikarzy były prowadzone czynności operacyjne.

- Chcę rozwiać wątpliwości i powiedzieć wyraźnie, że w stosunku do dziennikarzy i ich najbliższych były stosowane formy pracy Policji  – powiedział komendant. Inspektor Zbigniew Maj przyznał również, że zebrany materiał dowodowy jest obszerny i prace nad nim będą trwały dalej.  

Mapa serwisu