Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.01.2016

W BOR powstał Zespół do oceny prawidłowości przygotowania i zabezpieczenia wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Katyniu

Na zdjęciu: logo Biura Ochrony Rządu

W uzgodnieniu z wiceszefem MSWiA Jarosławem Zielińskim, nadzorującym pracę Biura Ochrony Rządu, w BOR został powołany Zespół do oceny prawidłowości przygotowania i zabezpieczenia wizyty Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego i innych osób podlegających ochronie BOR w Katyniu w dniu 10 kwietnia 2010 r.

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Biura Ochrony Rządu, Zespół zgromadzi materiały dotyczące przygotowania, organizacji, zabezpieczenia i realizacji wizyty Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego i innych osób w Katyniu 10 kwietnia 2010 r. W toku prac zostaną przeanalizowane podjęte zadania ochronne. Zespół zidentyfikuje również obszary i działania mogące mieć wpływ na zabezpieczenie wizyty.

Pracami zespołu pokieruje zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu pułkownik Jacek Lipski. Przewodniczący przedstawi Szefowi BOR końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu nie później niż do 31 maja 2016 r.

W pracach zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu np. przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Mapa serwisu