Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.01.2016

Mapa bezpieczeństwa Polski – ruszyły konsultacje społeczne

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki

- Chcemy jak najlepiej rozpoznać zagrożenia, jakie występują w różnych miejscach w Polsce – powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. W województwie podlaskim rozpoczął się pierwszy etap konsultacji mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Mapa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Pozwoli również na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa. - Bezpieczeństwo obywateli i państwa jest jednym z najważniejszych priorytetów rządu. Będziemy robili wszystko, aby w Polsce było bezpiecznie – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Zgodnie z zapowiedziami MSWiA, mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie powstawała przy aktywnym udziale lokalnych społeczności. Opierać się więc będzie m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie. – Proces konsultacji będzie się odbywał w całym kraju. Zaczynamy dzisiaj w Suwałkach w województwie podlaskim –poinformował wiceszef MSWiA. Wiceminister Jarosław Zieliński przypomniał, że mapa bezpieczeństwa była już tworzona dla Warszawy w czasach, kiedy prezydentem stolicy był śp. Lech Kaczyński. – W oparciu o te doświadczenia i ten wzór chcemy teraz opracować mapę dla całej Polski – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceminister Jarosław Zieliński w ubiegłym tygodniu polecił komendantowi głównemu policji przygotowanie do 21 stycznia br. szczegółowego sposobu postępowania w zakresie tworzenia mapy bezpieczeństwa. – Zwróciłem się również do wojewodów, aby zaangażowali się w tworzenie mapy bezpieczeństwa oraz zaprosili do pracy samorządowców. Chcemy, aby ta mapa była naszym wspólnym dziełem – podkreślił wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Mapa ma zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (m.in. bójki, pobicia, gwałty, zabójstwa, kradzieże) oraz drogowych. Ponadto uwzględnione zostaną wybrane kategorie przestępstw gospodarczych i narkotykowych.

Takie zestawienie pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń w terenie oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków, zarówno tych zamieszkujących duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie decyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów czy posterunków.

W spotkaniu w Suwałkach wzięli również udział: przedstawiciele wojewody i samorządów, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, komendanci miejscy i powiatowi policji województwa podlaskiego oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #6
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #1
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #2
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #3
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #4
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #5
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #7
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #8
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #9
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #10
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #11
 • Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński w KMP Suwałki / fot. KMP Suwałki #12

Mapa serwisu