Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.01.2016

Premier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

W Kancelarii Premiera odbyło się pierwsze po powołaniu rządu premier Beaty Szydło posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak podkreśliła szefowa Rządu, obecnie najważniejszym wspólnym wyzwaniem jest realizacja programu „Rodzina 500 plus”. Podczas spotkania współprzewodniczący KWRiST minister Mariusz Błaszczak wręczył powołania nowym członkom Komisji.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Podczas pierwszego spotkania minister Mariusz Błaszczak, współprzewodniczący KWRiST wręczył powołania członkom Komisji oraz powołał współprzewodniczących zespołów.

Nominację na członka Komisji otrzymał Podsekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek. Wiceminister, w MSWiA odpowiedzialny za kontakty z administracją samorządową, równocześnie objął funkcję współprzewodniczącego zespołów: ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich oraz ds. Ustrojowych.

Współprzewodniczący KWRiST, minister Mariusz Błaszczak wręczył 11 powołań. Przedstawicielami rządu w KWRiST zostali sekretarze i podsekretarze stanu z ministerstw: środowiska, rozwoju, sprawiedliwości, cyfryzacji, rodziny, pracy i polityki społecznej, zdrowia, edukacji narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, infrastruktury i budownictwa oraz spraw zagranicznych. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Współprzewodniczącym ze strony samorządowej jest prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk.

Największe wyzwanie – program "Rodzina 500 plus”

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji premier Beata Szydło podkreśliła, jak ważna jest współpraca między administracją rządową i terytorialną oraz wzajemne wsparcie.

- Praca samorządu jest bardzo ważna. Samorząd jest tym środowiskiem, które na co dzień musi borykać się z najpoważniejszymi problemami, które dotyczą ludzi – powiedziała w trakcie posiedzenia Komisji Premier Beata Szydło. – Współpraca pomiędzy wojewodami, samorządem i rządem jest niezwykle istotna – dodała.

Premier Beata Szydło wskazała, że „najważniejszym wspólnym wyzwaniem, jest realizacja sztandarowego programu, który przygotował rząd, czyli "Rodzina 500 plus". Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, będący podstawą programu, był również omawiany podczas posiedzenia.  

Prace Komisji

Projekt "Rodzina 500 plus" zawiera propozycję systemu wsparcia dla rodzin z dziećmi. Rodzice lub opiekunowie mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenia na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe już nie obowiązuje. Program ma wejść w życie w II kwartale 2016 roku. Szacuje się, że z programu skorzysta ok. 2,7 mln rodzin, które otrzymają wsparcie na 3,7 mln dzieci. Projekt został uzgodniony, a uwagi samorządowców zostały przyjęte.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zajęła się również projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. Z własnej inicjatywy MEN zaproponowało przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty. W nowelizacji zawarto również zmiany przepisów dotyczące rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnienie. Projekt został uzgodniony przez stronę samorządową. Negatywnie oceniona została propozycja dotycząca tzw. godzin karcianych.

Ponadto Komisja zajmowała się m.in. projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz dokumentów stosowanych w tych sprawach, projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Jak zapowiedział minister Mariusz Błaszczak, kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec lutego w siedzibie MSWiA. Wskazał także, że „za zadania wynikające z relacji między samorządem a MSWiA jest wiceminister Sebastian Chwałek”.

Szczegółowe informacje o posiedzeniu: Komisja Wspólna rządu i Samorządu Terytorialnego 

  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #1
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #2
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #3
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #6
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #7
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #8
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #9
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #10
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #12

Mapa serwisu