Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.01.2016

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych

Na zdjęciu: Minister Mariusz Błaszczak
fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER/East News

Rozwiązania, które znajdą się w ustawie o działaniach antyterrorystycznych - to główny temat poruszany na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. W spotkaniu wziął udział szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

We wspólnym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz Zespołu Zadaniowego – Stałej Grupy Eksperckiej uczestniczyli również: Jarosław Zieliński, wiceminister  MSWiA,  Bogdan Święczkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Maciej Wąsik, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz przedstawiciele MSWiA i kierownictwa służb wchodzących w skład polskiego systemu antyterrorystycznego.

Podczas spotkań Zespołu omawiany jest poziom  zagrożenia terrorystycznego w Polsce. Eksperci zarekomendowali utrzymanie najniższego poziomu zagrożenia atakiem terrorystycznym w Polsce – poziomu podstawowego.

Cele ustawy o działaniach antyterrorystycznych

W trakcie posiedzenia odbyła się dyskusja dotycząca rozwiązań, które znajdą się w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Podstawowym celem przygotowywanej regulacji będzie podniesienie efektywności funkcjonowania krajowego systemu antyterrorystycznego. Projektowane przepisy mają wzmocnić mechanizmy koordynacji działań oraz doprecyzować zadania poszczególnych służb i organów oraz zasady współpracy między nimi. Ponadto ustawa dookreśli mechanizmy reagowania adekwatne do rodzaju występujących zagrożeń.

Eksperci omówili również założenia podpisanego przez Polskę Protokołu do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, który służy jako wzorcowy akt prawny stanowiący odpowiedź na nowe formy terroryzmu. 

Mapa serwisu