Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.01.2016

Bydgoski Szpital MSW najlepszy w kraju!

Szpital MSW w Bydgoszczy

Szpital MSW w Bydgoszczy zdobył 1. miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 w kategorii placówek z kontraktem do 29 mln zł. W zestawieniu jednostka uzyskała 51 punktów na 60 możliwych.

W Rankingu Szpitali Publicznych 2016, oceniano placówki medyczne pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 Szpitale zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego z NFZ: do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł. W kategorii "małych" szpitali zwyciężył Szpital MSW w Bydgoszczy.

Jak można przeczytać w rankingu placówka „miejsce na rynku zapewniła sobie dzięki rozszerzeniu działalności i utworzeniu zakładu opieki długoterminowej. Źródłem sukcesu zwycięzcy jest zwiększenie skali kontraktu z NFZ (głównie w 2013 roku), co przełożyło się na jego wysoką rentowność sprzedaży."

Szpital w Bydgoszczy, kierowany jest przez dyrektora Marka Lewandowskiego. 

Mapa serwisu