Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.02.2016

Przygotowania służb MSWiA do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania w sprawie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Przygotowania do XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 były tematem spotkania wiceministra Jarosława Zielińskiego oraz komendantów służb nadzorowanych przez MSWiA.

Komendanci Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Szef Biura Ochrony Rządu omówili stan przygotowań formacji do zabezpieczeń Światowych Dni Młodzieży.

W bezpośrednie zabezpieczenie Dni Młodzieży będą zaangażowane wszystkie służby nadzorowane przez MSWiA. To ogromne przedsięwzięcie, które skupi grupy młodzieży, przyjeżdżające do Krakowa z całego świata. Zadaniem służb MSWiA będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości, tras przejazdów i miejsc pobytu. Policja zabezpieczy trasy, parkingi i miejsca spotkań młodych ludzi. Straż Pożarna rozpoczęła już rozpoznanie miejsc, w których gromadzić się będą goście przybyli na Światowe Dni Młodzieży.

Szef BOR zaprezentował przygotowanie formacji do zapewnienia bezpieczeństwa delegacjom oraz ochronę kolumn samochodowych zagranicznych gości. Straż Graniczna podkreślała przygotowanie granic na przyjęcie tak dużej liczby pielgrzymów wraz z możliwością przywrócenia okresowej kontroli granicznej. Komendanci służb zadeklarowali przesunięcie na czas odbywających się w lipcu uroczystości odpowiedniej liczby funkcjonariuszy na teren Krakowa i Małopolski.

Komendanci służb przedstawili również zagadnienia, które zostaną szczegółowo omówione podczas wyjazdowego posiedzenia resortowego Zespołu ds. Zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie kierownictwa MSWiA, ekspertów z zespołu oraz szefów służb odbędzie się we wtorek 2 lutego 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania w sprawie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie #1
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z wiceministrami Jarosławem Zielińskim ws. Światowych Dni Młodzieży #2
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z wiceministrami Jarosławem Zielińskim ws. Światowych Dni Młodzieży #3
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z wiceministrami Jarosławem Zielińskim ws. Światowych Dni Młodzieży #4
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z wiceministrami Jarosławem Zielińskim ws. Światowych Dni Młodzieży #5
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z wiceministrami Jarosławem Zielińskim ws. Światowych Dni Młodzieży #6
  • Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z wiceministrami Jarosławem Zielińskim ws. Światowych Dni Młodzieży #7

Mapa serwisu