Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.02.2016

Inspektor Tomasz Miłkowski nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie

Powołanie insp. Tomasza Miłkowskiego na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie

Nowym szefem małopolskiej Policji został insp. Tomasz Miłkowski, dotychczasowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. W dzisiejszej uroczystości udział wzięli także wiceminister Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj.

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podziękował za dotychczasową służbę odchodzącemu komendantowi, nadinsp. Mariuszowi Dąbkowi. Minister podkreślił, że w tym roku przed Policją stoją dwa duże wyzwania – zapewnienie bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO. Jarosław Zieliński zapowiedział także kontynuację programu modernizacji Policji – Funkcjonariusze służą obywatelom i muszą mieć wsparcie państwa. Policja musi być zawsze krok przed przestępcami, a do tego potrzebny jest m.in. odpowiedni sprzęt – podkreślił wiceminister.

Insp. Tomasz Miłkowski służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji i dochodzeniowo-śledczym Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej.

Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych. Od 2007 roku był radcą, do zadań, którego należała koordynacja współpracy międzynarodowej szkoły oraz problematyka pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych. W 2011 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach logistycznych.

Insp. Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Brązową i Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant", Brązowym Medalem "Za zasługi dla Policji" oraz Medalem Srebrnym "Za długoletnią służbę".

Mapa serwisu