Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 02.02.2016

Bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży – spotkanie w Krakowie

Spotkanie zespołu

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie resortowego Zespołu ds. Zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Posiedzeniu przewodniczył wiceminister Jarosław Zieliński.

W bezpośrednie zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży będą zaangażowane wszystkie służby nadzorowane przez MSWiA. To ogromne przedsięwzięcie, które skupi duże grupy młodzieży, przyjeżdżające do Krakowa z całego świata.

Wiodącą służbą podczas zabezpieczenia będzie Policja. Spotkanie miało na celu skoordynowanie prac poszczególnych służb i zespołów zajmujących się bezpieczeństwem uczestników uroczystości.  

Podczas spotkania został omówiony m.in. plan wizyty  Ojca Świętego Franciszka w Krakowie. W posiedzeniu wziął udział ks. Emil Furtak, Zastępca Koordynatora Generalnego ŚDM, który poinformował, że program wizyty Papieża został już wstępnie ustalony podczas wizyty organizatorów w Watykanie. Przedstawiciele poszczególnych służb mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami oraz zadać pytania przedstawicielowi organizatora Światowych Dni Młodzieży. 

Omówione zostały również kwestie związane z transportem i miejscami parkingowymi dla pielgrzymów, a także miejsca, w których będą się gromadzić goście Światowych Dni Młodzieży. Podczas spotkania podkreślono, że kluczowymi wyzwaniami ze względów bezpieczeństwa będzie wyjątkowa duża liczba uczestników spotkania z Ojcem Świętym. 

Komendanci służb podkreślili, że podczas Światowych Dni Młodzieży wstrzymane zostaną urlopy dla funkcjonariuszy i zadeklarowali przesunięcie odpowiedniej liczby osób na teren Krakowa i Małopolski. Komendant Główny Policji Insp. Zbigniew Maj podkreślił, że kluczowe do zabezpieczenia uroczystości będą garnizony małopolski i śląski.

W spotkaniu udział wzięli komendanci główni służb podległych MSWiA, Szef BOR, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewoda Małopolski oraz przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego ŚDM. 

 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #1
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #2
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #3
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #4
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #5
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #6
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #8
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #9
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #10
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #12
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #13
 • spotkanie zespołu ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży #14

Mapa serwisu