Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 04.02.2016

Prace związane z wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej zostaną wznowione

podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Minister Antoni Macierewicz i wiceminister Jarosław Zieliński podpisali rozporządzenie, które umożliwi wznowienie prac związanych z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy prezydenckiego samolotu TU 154 10 kwietnia 2010 r.

- Jestem głęboko przekonany, że ta decyzja i praca, jaką podkomisja będzie realizowała, oraz ostateczne stanowisko komisji, pozwolą nam dowiedzieć się nie tylko, co się zdarzyło, ale także kto jest za to odpowiedzialny – powiedział przed podpisaniem rozporządzenia minister Antoni Macierewicz.  – Dzisiaj, po blisko 6 latach, wiemy już bardzo dużo o rzeczywistym przebiegu wydarzeń. Wiemy o tym, że zaniechano nawet powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, tak jak to nakazuje prawo, czyli natychmiast po informacji o przebiegu wydarzeń – podkreślił szef MON.

W spotkaniu przed podpisaniem rozporządzenia uczestniczył także Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

- „Kto mówi prawdę, w prawdzie ma obronę” - to zdanie Sofoklesa przyjmujemy jako swój drogowskaz. Musimy tak postępować, żeby dotrzeć do pełnej prawdy o tej wielkiej katastrofie, która zdarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. Mimo upływu lat i mimo tego, że sporo już wiemy (…) pytań jest wciąż bardzo wiele. Na te pytania trzeba znaleźć odpowiedź. Członkowie rodzin i cały naród czekają na prawdę o tej katastrofie - powiedział podczas spotkania wiceminister Jarosław Zieliński.

W spotkaniu uczestniczyli bliscy osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, w tym m.in. Andrzej Melak (brat Stefana Melaka), Ewa Błasik (wdowa po generale Andrzeju Błasiku), Ewa Kochanowska (wdowa po Rzeczniku Praw Obywatelskim Januszu Kochanowskim) oraz przedstawiciele komisji badającej katastrofę smoleńską.

Uroczystość rozpoczęła się od emisji filmu pod tytułem "Razem Służyli Polsce", wspominającego ofiary katastrofy smoleńskiej.

Nowe zasady działania komisji określa Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MON w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Rozporządzenie umożliwia Ministrowi Obrony Narodowej wznowienie badania wypadku lub incydentu lotniczego, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody mogące mieć istotny wpływ na ich przyczyny. Daje także możliwość zwiększenia składu komisji lotnictwa państwowego z 30 do 60 osób. W razie konieczności, szef MON w porozumieniu z szefem MSWiA, mogą rozszerzyć skład komisji o kolejnych ekspertów niezbędnych do przeprowadzenia czynności badawczych. Nowelizacja pozwala również szefowi MON powołać podkomisje w celu ponownego zbadania wypadku lub incydentu.

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powołana jest decyzją szefa MON w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji na okres jednego roku. Minister obrony mianuje: przewodniczącego, I zastępcę oraz sekretarza Komisji. Powołanie II zastępcy Komisji odbywa się w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Wybierany jest spośród pracowników i funkcjonariuszy jednostek podległych, na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotów.

 

 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #1
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #2
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #3
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #4
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #5
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #6
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #7
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #8
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #9
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #10
 • podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego #11

Mapa serwisu