Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.02.2016

Minister Mariusz Błaszczak powołał Komitet Audytu w MSWiA

Na zdjęciu: minister Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, działając na podstawie ustawy o finansach publicznych, powołał Komitet Audytu. Przewodniczącym został Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w MSWiA.

Komitet Audytu dla działu administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, został powołany zarządzeniem nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 stycznia br.

Komitet to zespół specjalistów pełniących funkcję doradczą dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

Pracami Komitetu Audytu będzie kierował wiceszef MSWiA Tomasz Zdzikot. W skład Komitetu weszli: Marcin Dobruk z Ministerstwa Zdrowia, Monika Nowosielska z Ministerstwa Finansów i Grażyna Ignaczak-Bandych z Kancelarii Prezydenta RP (jako członkowie niezależni) oraz Robert Fekete, Urszula Kulisiewicz i płk Andrzej Pawlikowski (jako członkowie zależni).

Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu planowane jest w drugiej połowie lutego br.

Za obsługę Komitetu Audytu jest odpowiedzialny Zespół Audytu Wewnętrznego Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA. 

Mapa serwisu