Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 12.02.2016

Wiceminister Jarosław Zieliński: sprawdziliśmy wszystko, co było prawnie możliwe

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński

- Trzeba zmienić przepisy, pozwalające szerzej sprawdzać osoby, które zamierza się mianować na wysokie stanowiska – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński. Zaznaczył, że w przypadku powoływania na Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja, wszelkie obecnie obowiązujące procedury zostały dopełnione.

Zmiany procedur powinny także obejmować wyłączenie ze struktur Komendy Głównej Policji Biura Spraw Wewnętrznych i włączenie go pod nadzór ministra. – Ono [Biuro- przyp. red.] musi być podporządkowane ministrowi nadzorującemu zarówno Policję, jak i inne służby mundurowe – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Komentując złożenie rezygnacji ze stanowiska Komendanta Głównego Policji przez insp. Zbigniewa Maja wiceszef MSWiA ocenił, że była to właściwa decyzja. Dodał, że kierownictwo resortu rekomendowało Premier przyjęcie tej rezygnacji.

Wiceszef poinformował również, że wkrótce powołany zostanie nowy komendant policji. Minister ma na to maksymalnie 3 miesiące, ale jak spodziewa się wiceszef MSWiA, nastąpi to dużo szybciej. 

Mapa serwisu