Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.02.2016

Szybciej załatwimy sprawę w urzędzie – zmiany w Prawie o aktach stanu cywilnego

Na zdjęciu: wiceminister Tomasz Zdzikot

Poprawa obsługi obywateli i usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego – to efekty projektowanych przez MSWiA zmian w pracy urzędników.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowelizację przepisów, które usprawnią działanie urzędów stanu cywilnego. Zaproponowane przez MSWiA zmiany będą szczególnie korzystne dla urzędów w dużych aglomeracjach, w których obywatele najczęściej załatwiają swoje sprawy. - Nowe przepisy pozwolą największym urzędom stanu cywilnego nadrobić zaległości. Polacy chętnie korzystają z możliwości załatwienia spraw w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Najczęściej wybierają urzędy w dużych miastach. Chcemy usprawnić działania urzędników, a tym samym skrócić czas oczekiwania na dokumenty obywateli – wyjaśnia minister Mariusz Błaszczak. 

Dla przykładu można wskazać, że miesięcznie do urzędu stanu cywilnego w Warszawie wpływa około 18 500 wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, w Krakowie - około 5800, we Wrocławiu – około 5300, w Łodzi – około 4500, a w Poznaniu - około 3700.

 – Otrzymywaliśmy sygnały od urzędów i instytucji, że czas obsługi obywateli jest znacznie wydłużony. Naszym celem jest skrócenie procedur realizowanych w działającym od 1 marca 2015 roku Systemie Rejestrów Państwowych, którego częścią jest centralny rejestr stanu cywilnego. Projektowane przepisy to korzyść dla dwóch stron: ułatwią pracę urzędnikom i przyspieszą obsługę obywateli – tłumaczy wiceminister Tomasz Zdzikot, który w MSWiA odpowiada za projekt.

Projektowane zmiany w ustawie

- Projekt nowelizacji to odpowiedź na prośby kierowników urzędów stanu cywilnego – wyjaśnia wiceminister Tomasz Zdzikot. Nowe przepisy przyznają pracownikom USC uprawnienie do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach. Wcześniej każdy przenoszony akt musiał podpisać kierownik urzędu.

Ponadto odpisy będzie można wydawać na podstawie danych z „lokalnych” aplikacji. Urzędnicy korzystali z nich, nim MSWiA wprowadziło aplikację Źródło. Gdy urzędnicy otrzymali nowe narzędzie, wydanie odpisu aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) musi poprzedzić przeniesienie tego aktu do nowego, centralnego rejestru stanu cywilnego. Ta czynność wpłynęła na wydłużenie procesu wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Przygotowane przez MSWiA przepisy wprowadzą także dwie proste możliwości wycofania z obrotu prawnego aktów. Pierwszy sposób pozwoli wojewodzie unieważnić te akty, które zostały  przeniesione do centralnego rejestru, ale wszystkie dotyczą tego samego zdarzenia.

Drugi tryb pozwoli kierownikowi urzędu stanu cywilnego na unieważnianie aktów, które z przyczyn technicznych niewłaściwie zarejestrowano lub błędnie przeniesiono do centralnego rejestru stanu cywilnego z papierowej księgi albo aplikacji „lokalnej”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. 

Mapa serwisu