Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.02.2016

Minister Mariusz Błaszczak o wdrażaniu programu „Rodzina 500plus”: to sprawdzian dla administracji samorządowej

Na zdjęciu: uczestnicy briefingu nt. wdrażania programu "Rodzina 500plus"

Rząd rozpoczął przygotowania do wdrażania programu „Rodzina 500plus”. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że przy realizacji programu „niezbędna jest silna rola samorządu terytorialnego”. - To właśnie na samorządzie terytorialnym będzie spoczywała odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy obywatelom – powiedział szef MSWiA.

Podczas wspólnej konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej i minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej zaprezentowano postępy w realizacji programu „Rodzina 500 plus”. Od dziś rozpoczęły się szkolenia dla samorządowców. Pierwsze w Warszawie, a następne we wszystkich województwach. W spotkaniach uczestniczyć będą pracownicy Departamentu Polityki Rodzinnej i Departamentu Informatyki MRPiPS oraz pracownicy właściwych urzędów wojewódzkich.

Szef MSWiA wyraził nadzieję, że „administracja samorządowa podoła zadaniom i że proces wypłaty tych pieniędzy będzie przebiegał sprawnie”. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że „program zawiera pulę pieniędzy, które są przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie wypłat 500 zł”. Gminy otrzymają 2 proc. prowizji wypłaconych świadczeń. W kolejnych latach będzie to 1,5 proc. 

Minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział, że wojewodowie wiedzą, w jaki sposób powinien przebiegać proces wdrażania programu. Samorządy otrzymały także niezbędne informacje podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Premier Beaty Szydło. Szef MSWiA jest także w stałym kontakcie z wojewodami i będzie na bieżąco informowany o postępach wdrażania programu w administracji terytorialnej.

Minister Elżbieta Rafalska podczas briefingu zaprezentowała podręcznik instruktażowy dla samorządów. Znajdują się w nim informacje m.in. o założeniach programu, zasadach ustalania dochodu rodziny, składaniu wniosku drogą elektroniczną oraz procedurze przyznawania świadczenia.

Minister Anna Streżyńska zapowiedziała, że zostanie „zapewniona wielokanałowa możliwość składania wniosków”. Prócz tradycyjnej drogi (poprzez złożenie wniosku w urzędzie w formie papierowej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej), e-wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną.  Start programu planowany jest 1 kwietnia 2016 roku. Wsparciem zostanie objętych 2,7 rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci.

Szef MSWiA podczas briefingu przypomniał również, że resort przygotował nowelizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która usprawni pracę urzędników oraz przyspieszy obsługę obywateli.  Projekt zakłada poszerzenie  kompetencji i możliwości pracy urzędników. – Tak, żeby urzędnicy korzystali nie tylko z aplikacji Źródło, ale także z wcześniejszych aplikacji, które mają dostępne, by przyspieszyć możliwość wydawania aktów stanu cywilnego – wyjaśnił szef MSWiA. 

  • Na zdjęciu: uczestnicy briefingu nt. wdrażania programu "Rodzina 500plus" #1
  • Na zdjęciu: uczestnicy briefingu nt. wdrażania programu "Rodzina 500plus" #3
  • Na zdjęciu: uczestnicy briefingu nt. wdrażania programu "Rodzina 500plus" #4
  • Na zdjęciu: uczestnicy briefingu nt. wdrażania programu "Rodzina 500plus" #5
  • Na zdjęciu: uczestnicy briefingu nt. wdrażania programu "Rodzina 500plus" #6
  • Na zdjęciu: uczestnicy briefingu nt. wdrażania programu "Rodzina 500plus" #7

Mapa serwisu