Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.02.2016

Ponad 6 milionów dokumentów spersonalizowanych przez CPD w 2015 roku

Na zdjęciu: paszporty

6 mln 287 tysięcy dokumentów wytworzyło w 2015 roku Centrum Personalizacji Dokumentów nadzorowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To o 1,6 proc więcej niż w 2014 roku.

W 2015 roku spersonalizowano o ponad 103 tys. więcej dokumentów, niż rok wcześniej. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od 2009 roku. W tym czasie liczba wytworzonych dokumentów podwoiła się.

Dowody osobiste

CPD najczęściej wytwarza dowody osobiste. Od 1 marca 2015 roku personalizowane są na blankiecie według nowego wzoru. Dokument ma nowy zakres zamieszczonych danych oraz udoskonalone zabezpieczenia. Jest to pierwsza tak istotna zmiana w tym dokumencie od 2001 roku.

W 2015 roku spersonalizowano 4 mln 800 tys. dowodów osobistych. Zdecydowana większość z nich (ponad 90 proc.) to dokumenty nowego wzoru. Nasze najpopularniejsze dokumenty tożsamości stanowiły też 76 proc. wszystkich wytwarzanych przez CPD dokumentów. W porównaniu do 2014 roku spersonalizowano ich o blisko 4 proc. więcej. Średni czas produkcji dokumentu wyniósł niecałe 7 dni.

Paszporty

Drugim najczęściej personalizowanym dokumentem są paszporty. W 2015 roku stanowiły 19 proc. ogółu personalizowanych dokumentów – wyprodukowano 1 mln 200 tys. paszportów. W stosunku do 2014 roku wydano ich o 3 proc. mniej.

Pozostałe dokumenty

Obecnie CPD personalizuje 18 rodzajów dokumentów dla obywateli, funkcjonariuszy MSWiA oraz cudzoziemców. Zdecydowana większość z nich to dowody osobiste i paszporty. Pozostałe dokumenty stanowiły zaledwie 4,4 proc. całości dokumentów spersonalizowanych w 2015 roku. W porównaniu do 2014 roku, było ich o prawie 14 proc. mniej. W sumie „pozostałych” dokumentów spersonalizowano 277 tys.

Wśród nich były m.in. zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego czy Karta Pobytu. Te dwa dokumenty stanowiły przeważającą część dokumentów w kategorii „pozostałe”. W 2015 roku stanowiły ponad 80 proc. (141 tys. - mały ruch graniczny, 84 tys. - Karty Pobytu). 

Mapa serwisu