Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.02.2016

Wiceminister Tomasz Zdzikot na posiedzeniu zespołu ds. cyberbezpieczeństwa BBN

na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia zespołu ds. cyberbezpieczeństwa BBN
fot. www.bbn.gov.pl

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powołany został stały Zespół do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP. W pierwszym posiedzeniu Zespołu uczestniczył wiceminister Tomasz Zdzikot.

Zadaniem zespołu będzie m.in. proponowanie oraz opiniowanie kierunków polityki państwa w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. Rekomendacje wypracowane przez zespół będą mogły stanowić podstawę  aktów prawnych i dokumentów strategicznych, takich jak zatwierdzana przez Prezydenta RP Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Powołanie zespołu to odpowiedź m.in. na wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2015 roku, wskazujące na braki w koordynacji struktur oraz strategii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.  

W inauguracyjnym posiedzeniu zespołu wzięli udział szef BBN minister Paweł Soloch, minister Maciej Wąsik z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot, a także zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji Piotr Januszewicz.

W skład zespołu weszli eksperci Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych. Członkami Zespołu mogą być także przedstawiciele ministrów właściwych w sprawach informatyzacji, spraw wewnętrznych oraz obrony. Przewodniczącym zespołu został zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz.

źródło: www.bbn.gov.pl

Mapa serwisu