Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.02.2016

Minister Mariusz Błaszak przewodniczył Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego

Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji przewodniczył dzisiejszemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia w MSWiA Komisja uzgodniła m.in. siedem projektów aktów prawnych.

W samorządach trwają kompleksowe przygotowania do obsługi programu „Rodzina 500 plus”. W trakcie spotkania, w ramach Komisji Wspólnej, strona samorządowa poruszyła kwestie m.in. systemu informatycznego do obsługi programu 500 plus i zatrudnienia dodatkowych pracowników. Obecny na spotkaniu Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialny za realizację programu 500 plus zapewnił, że resort „robi wszystko, żeby programy informatyczne jak najszybciej zostały dostarczone. Mamy świadomość, że jest to sprawa priorytetowa – podkreślił wiceminister Stanisław Szwed.

Przypomnijmy, że program 500 plus przewiduje wypłatę 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Po publikacji w Dzienniku Ustaw obowiązywać będzie miesięczne vacatio legis, w którym samorządy przygotowywać się będą do obsługi programu. - Pierwsze szkolenia dla samorządowców, którzy będą przyjmować wnioski i wypłacać świadczenia, ruszyły w miniony piątek (19 lutego) – o czym informował Mariusz Błaszczak, szef MSWiA, podczas ubiegłotygodniowej konferencji poświęconej tym kwestiom. - W szkoleniach, obok samorządów, uczestniczą także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji – dodał Stanisław Szwed, wiceszef MRPiPS, na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Wspólnej.

Podczas spotkania Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, obok rozporządzeń przedłożonych przez pozostałe resorty, przyjęła także opracowany przez szefa MSWiA projekt w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze. Określa on wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, w szczególności formę sporządzenia planów, zakres zagadnień oraz zakres terytorialny planów. Projekt rozporządzenia zostanie przyjęty w porozumieniu z ministrami – środowiska, rozwoju i obrony narodowej.

Plany operacyjno-ratownicze opracowuje się w celu m.in. lepszego przygotowania się na wypadek wystąpienia awarii przemysłowych i ograniczania ich skutków. Przepisy ochrony środowiska nakładają na prowadzącego zakład o dużym ryzyku dla środowiska i ludzi, obowiązek opracowania takich planów.

Kolejne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu planowane jest na 30 marca br. 

  • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego #1
  • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego #3
  • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego #4
  • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego #8
  • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego #9
  • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego #11
  • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego #12

Mapa serwisu