Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.02.2016

Priorytety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prace nad mapą bezpieczeństwa, przywrócenie posterunków policji,  program modernizacyjny służb, wzmocnienie granic, skuteczne zapobieganie zagrożeniom i odpowiedzialna polityka migracyjna – to główne działania, jakimi zajmuje się MSWiA.

Szef MSWiA podczas posiedzenia 24 lutego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie przedstawił priorytety resortu. - Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Wskazał, że  trwają intensywne prace nad Mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mapa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Na jej podstawie wskazywane będą miejsca, w których potrzeba zintensyfikować działania, by poprawić poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Poprzednia koalicja  zlikwidowała ok. 400 z 817 funkcjonujących posterunków. Ostatecznie zostało ich zaledwie 399. - Naszym celem jest odbudowa poczucia bezpieczeństwa obywateli – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Nacisk zostanie położony również na to, by policjanci „wyszli zza biurek”.  - Około 100 etatów zostanie przesuniętych z Komendy Głównej Policji do komend powiatowych – wskazał Mariusz Błaszczak.

Nowoczesne i skuteczne służby – program modernizacyjny

W MSWiA prowadzone są prace nad programem modernizacyjnym służb mundurowych resortu. Program ma na celu poprawę sprawności i skuteczności działań tych służb, co bezpośrednio przełoży się na skuteczniejszą ochronę obywateli. – Program jest skoncentrowany na trzech płaszczyznach: wymiany sprzętu policyjnego, nieruchomości  i wzrostu wynagrodzeń – wyjaśnił Mariusz Błaszczak. Minister podkreślił, że prace nad założeniami dokumentu są konsultowane ze związkami zawodowymi.

Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO

- W tym roku największym wyzwaniem dla MSWiA oraz służb państwa polskiego będzie zapewnienie bezpieczeństwa podczas Świtowych Dni Młodzieży – wskazał Mariusz Błaszczak. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA odpowiadać będą  za sprawną odprawę na przejściach granicznych oraz ochronę ważnych gości i zagranicznych delegacji. Mariusz Błaszczak zapewnił, że odpowiednie instytucje i służby są przygotowane na tak ogromne przedsięwzięcie.

Udział w programach repatriacyjnych

Szef MSWiA przypomniał o programie ewakuacji osób polskiego pochodzenia z  terenów wschodniej Ukrainy. - Przyjęliśmy 186 Polaków z Mariupola. Prowadzimy bank ofert pracy i zamieszkania – wskazywał szef MSWiA. Dodał, że nasi rodacy zostali także objęci półrocznym programem adaptacyjnym.  Minister podczas posiedzenia zaznaczył również, że rząd przygotowuje ustawę repatriacyjną.  Zdaniem szefa MSWiA  pomoc naszym rodakom „to nasz obowiązek”.

Odpowiedzialna polityka migracyjna

We wspólnej deklaracji państw Grupy Wyszehradzkiej, na wniosek ministra Mariusza Błaszczaka, dodano zapis o sprzeciwie wobec wprowadzenia mechanizmu automatycznej relokacji uchodźców.  Drugie, włączone na wniosek polskiego szefa MSWiA sformułowanie, dotyczy wystąpienia do państw zachodniej Europy, do których zmierzają emigrujący. – Polityka azylowa naszych partnerów z zachodniej Europy, polityka „otwartych drzwi”, prowadzi do kryzysu związanego z kolejną falą emigracji – wyjaśnił podczas posiedzenia Komisji Minister. Wskazał, że w kontekście kryzysu migracyjnego, zadaniem szefa MSWiA jest zadbanie o profesjonalizm straży granicznej.  - Przygotowujemy odtworzenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – dodał.

Większe podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

Funkcjonariusze otrzymają większe podwyżki, niż zakładano pod koniec 2015 roku. Zaplanowana wcześniej podwyżka w wysokości 4,61 proc. wzrosła do 5 proc. Mariusz Błaszczak poinformował również, że wyróżniający się funkcjonariusze służb resortu otrzymali specjalne nagrody.

Nowelizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Minister Mariusz Błaszczak wskazał także, że resort przygotowuje projekt nowelizacji, który ułatwi pracę urzędom.  Znowelizowane przepisy pozwolą urzędnikom  korzystać z „lokalnych” aplikacji. Dzięki temu pracownicy najczęściej odwiedzanych urzędów będą mogli usprawnić swoje działania oraz nadrobić zaległości.

W posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych brali również udział Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński oraz Podsekretarze Stanu Tomasz Zdzikot i Sebastian Chwałek. 

  • Minister Mariusz Błaszczak
  • Jarosław Zieliński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński
  • Jarosław Zieliński, Mariusz Błaszczak

Mapa serwisu