Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.02.2016

Minister Mariusz Błaszczak w Brukseli: Polska opowiada się za wszystkimi formami, które poprawią bezpieczeństwo państw UE

Na zdjęciu: Mariusz Błaszczak

- Jesteśmy zwolennikami wzmocnienia Straży Granicznej, pod warunkiem zachowania suwerenności – powiedział minister Mariusz Błaszczak przed posiedzeniem Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Czwartkowe robocze spotkanie w Brukseli było poświęcone propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej utworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej odpowiedzialnej za zintegrowane zarządzanie granicami. Jeszcze przed spotkaniem Mariusz Błaszczak mówił dziennikarzom, że „Polska opowiada się za wszystkimi formami, które poprawią stan bezpieczeństwa państw UE”. - Jesteśmy zwolennikami wzmocnienia Straży Granicznej, pod warunkiem zachowania suwerenności – to jest nasze stanowisko – zaznaczał Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA dodał również, że zmian wymaga polityka azylowa zachodniej Europy, która przyciąga kolejne fale uchodźców. – Stanowisko Polski zawsze było takie, że należy doprowadzić do zmiany polityki azylowej zachodniej Europy. Na mój wniosek, 19 stycznia państwa Grupy Wyszehradzkiej przyjęły takie stanowisko – przypomniał minister Mariusz Błaszczak. Oprócz tego, we wspólnej deklaracji krajów grupy V4, na wniosek polskiego szefa MSWiA, wyrażono sprzeciw wobec mechanizmu automatycznej relokacji uchodźców. 

Minister Mariusz Błaszczak wskazał ponadto, że istnieją inicjatywy, które pozwalają „wspierać uchodźców w miejscu, w którym są uchodźcami”. Zaznaczył, że wiele w tej kwestii zależy od relacji między państwami Unii Europejskiej a Turcją.

Szef MSWiA pytany był także o propozycję niektórych krajów UE w sprawie zamknięcia bałkańskiego szlaku, którym przemieszczają się uchodźcy. Wskazął, że takie decyzje nalezy uzgadniać na forum państw UE. 

Polski minister poinformował, że Polska może udzielić pomocy rządowi w Skopje w ochronie jej granicy. - Nasi strażnicy graniczni są gotowi do tego, żeby wesprzeć Macedonię – powiedział minister Mariusz Błaszczak.  

Szef MSWiA po raz kolejny zapewnił  także, że w kwestii polityki migracyjnej rząd „nie podejmie żadnych decyzji, które naraziłyby na jakiekolwiek niebezpieczeństwo Polskę i Polaków”. 

Cała wypowiedź dostępna na stronie: www.vnewsroom.consilium.europa.eu

Mapa serwisu