Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.03.2016

Wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się ze związkowcami

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Zieliński

Wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego  Strażaków „Florian”.

Podczas spotkania poruszono kwestie postulatu wzrostu uposażeń w PSP. Minister Jarosław Zieliński wskazał, że w 2016 roku wynagrodzenie funkcjonariuszy PSP wzrośnie o 5 proc. Sprawa ta znajduje się na końcowym etapie prac legislacyjnych, a podwyżki zostały wpisane do ustawy budżetowej i zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 r.

Podczas spotkania poruszono również kwestie zmiany sposobu naliczania wysokości ekwiwalentu za godziny ponadnormatywne, ujednolicenia systemu emerytalnego w odniesieniu do grupy strażaków przyjętych do służby po 01 stycznia 1999 r. PSP oraz zmian w przepisach związanych z pomocą mieszkaniową, równoważnikiem za remont i brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy PSP. Ważnym punktem rozmów był także postulat dotyczący zmian w zakresie prawa do uposażenia funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz prac nad ustawą modernizacyjną.

Jarosław Zieliński wskazał, że sprawy te są analizowane, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań. W pracach tych przewiduje się udział związków zawodowych.

Podczas spotkania związkowcy podziękowali wiceszefowi MSWiA za wieloletnie wsparcie ich dążeń i postulatów podczas prac w komisjach sejmowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz kierownictwo Związku Zawodowego Strażaków "Florian". 

Mapa serwisu