Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.03.2016

Dyspozycje byłych szefów BOR niezgodne z normami bezpieczeństwa producentów

Jak poinformował płk Jacek Lipski, dyspozycje płynące z aktów normatywnych poprzednich szefów BOR, mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się pod ochroną Biura.

Szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski oraz jego zastępca płk Jacek Lipski przedstawili wstępne wyniki prac zespołu powołanego w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia, do którego doszło w trakcie przejazdu prezydenckiej kolumny autostradą A4.

- Czynności sprawdzające po zdarzeniu (…) wykazały, że zarówno instrukcja prowadzenia gospodarki transportowej w Biurze Ochrony Rządu z 2013 r. podpisana przez ówczesnego szefa BOR płk. Krzysztofa Klimka, jak również obowiązująca w dacie nabycia jak i użytkowania instrukcja z 2009 r. podpisana przez ówczesnego szefa BOR gen. bryg. Mariana Janickiego są niezgodne z normami bezpieczeństwa, które przewidział producent pojazdu (…) w odniesieniu do opon dla samochodu BMW 7 Hi-Security – powiedział płk Jacek Lipski, zastępca szefa BOR.

Jak poinformował płk Lipski, producent pojazdu określa możliwy wiek użytkowania opon na 3 lata, a od pierwszego jej zamontowania jedynie na 2 lata (niezależnie od przebiegu). Natomiast instrukcje wprowadzone przez byłych szefów BOR umożliwiały eksploatację opon przez 6 lat (w przypadku instrukcji z 2009 r.) oraz co najmniej 4 lat (w przypadku instrukcji z 2013 r.).

Dodatkowe różnice dotyczą określania głębokości bieżnika. W instrukcji wprowadzonej przez gen. Janickiego dopuszczalna głębokość bieżnika wynosi 3,5 mm (+/- pół milimetra). W dokumencie przyjętym gdy szefem BOR był gen. Klimek głębokość ta wynosiła 4 mm (+/- pół milimetra). Producent w swoich normach bezpieczeństwa wskazał jako minimalną głębokość bieżnika 4 mm.

Po zdarzeniu podjęto działania naprawcze i wprowadzono zmiany w obowiązującej instrukcji z 2013 roku. Polega ona na zmniejszeniu normy przebiegu używanych opon z 20 tys. km na 10 tys. km oraz ustalenie okresu ich używalności na 2 lata - w zależności, który z tych czynników nastąpi pierwszy. Szef BOR polecił niezwłoczną wymianę opon w samochodach pancernych oraz sprawdzenie czy w pozostałych samochodach BOR ogumienie spełnia wymagania producenta. Rozwiązano także stosunek pracy z dyrektorem, który odpowiada za transport VIPów. Obecnie finalizowany jest także przetarg na 20 samochodów reprezentacyjnych oraz zostały podjęte decyzje o zakupie pojazdów pancernych.

Szefowie biura poinformowali również, że trwają dalsze ustalenia w BOR w tej sprawie oraz toczy się postępowanie karne prowadzone przez prokuraturę z udziałem policji.

Mapa serwisu