Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.03.2016

Wkrótce samorządy wypłacą „500 plus”

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej wdrażania programu Rodzina 500 plus

W samorządach trwają ostatnie przygotowania do startu programu „Rodzina 500 plus”. Beata Szydło Premier RP, Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozmawiali dziś o realizacji programu „Rodzina 500 plus” z wojewodami i prezydentami miast.

- Program „Rodzina 500 plus” to jest pierwszy po 1989 roku tak kompleksowy program, z którym łączymy ogromne nadzieje, że dzięki niemu będziemy realizowali wsparcie materialne dla wielu rodzin w Polsce, które tego potrzebują i tego oczekują – powiedziała premier Beata Szydło. 

Program „Rodzina 500 plus” będzie wspierał finansowo polskie rodziny. Tylko w tym roku do polskich rodzin trafi ok. 17 mld zł.

Realizacja programu wymaga współpracy i zaangażowania ze strony wielu instytucji. ‑ Zróbmy wszystko, żeby sprawnie organizacyjnie, bez zbędnej zwłoki urzędniczej i administracyjnej, ten program mógł być realizowany – apelowała szefowa rządu. Premier Beata Szydło podziękowała obecnym na spotkaniu prezydentom miast, a także wojewodom i samorządom za zaangażowanie w realizację tego programu. Premier zadeklarowała także dalsze wsparcie i pomoc w realizacji tego programu.

O dobrej współpracy z samorządami mówiła również Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister również zadeklarowała gotowość pełnej współpracy ‑ gdyby gdziekolwiek zdarzyły się jakieś trudne sytuacje, czy to interpretacyjne, prawne czy natury organizacyjnej.

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że w konsultacjach społecznych nad programem 500 plus wzięło udział ponad 2 tys. 200 osób. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej przypomniała, że w lutym i marcu br. odbywały się szkolenia dla samorządowców, którzy będą przyjmowali wnioski i wypłacali świadczenia. - Wzięło w nich udział ponad 3 tys. 700 osób – mówiła minister Elżbieta Rafalska. Minister poinformowała także, że część środków, która jest związana z obsługą i wdrożeniem programu została już, w kwocie ponad 61,4 mln zł, przekazana samorządom.

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że program rusza od 1 kwietnia. Uprawnione do świadczeń rodziny, które chciałyby otrzymać środki, mogą złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy, bez obaw o utratę tego świadczenia, w ciągu 3 miesięcy, tj. w kwietniu, maju bądź w czerwcu. W ten sposób MRPiPS chciało również pomóc także samorządom w ewentualnym rozładowaniu dużej ilości wniosków, z którymi mogą spotkać się większe samorządy w pierwszych tygodniach działania programu.

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji podkreślał, że pieniądze, które trafią do polskich rodzin, zostaną wydane również na rynkach lokalnych. To pieniądze, które pobudzą wzrost gospodarczy.

- Program „Rodzina 500 plus” to realne wsparcie dla polskich rodzin – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Przykładowo tylko do 30-tysięcznego miasta Augustowa ze środków programu „Rodzina 500 plus” wpłynie w tym roku 12 mln zł – poinformował minister Mariusz Błaszczak. Minister przypomniał, że zadaniem administracji rządowej oraz samorządowej jest dobre działanie programu. Dlatego m.in. podczas ostatnich posiedzeń z udziałem samorządów, w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, kwestie te były także szczegółowo omawiane. - Dziękuję za wszelkie opinie, jakie wówczas do nas wpływały – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji. Szef MSWiA zadeklarował również swoją dalszą otwartość oraz dyspozycyjność względem wojewodów i samorządów, ale przede wszystkim obywateli.

Spotkanie z udziałem premier, ministrami – rodziny, pracy i polityki społecznej i MSWiA oraz prezydentami miast, odbyło się w poniedziałek 14 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że program 500 plus przewiduje wypłatę 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Będzie można złożyć je przez internet, w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką. Za złożenie wniosku nie będzie pobierana żadna opłata.

 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #1
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #2
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #3
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #4
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #5
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #6
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #7
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #8
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #9
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #10
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #11
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji programu "Rodzina 500 plus" #12

Mapa serwisu