Zespół kontrolny w MSWiA - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.03.2016

Zespół kontrolny w MSWiA

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został powołany zespół kontrolny, którego celem jest sprawdzenie procedur ochronnych osób podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu, a także zweryfikowanie doniesień medialnych, dotyczących obsługi floty samochodów znajdujących się w dyspozycji Biura.

W skład zespołu kontrolnego w BOR wchodzą przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego oraz Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA. W ciągu 14 dni zespół przedstawi wnioski z przeprowadzonych działań kontrolnych.  

Mapa serwisu