Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.03.2016

Szpital MSW w Bydgoszczy pomoże seniorom

Przy Szpitalu MSW w Bydgoszczy powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów. Projekt przygotowany przez placówkę zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Wartość projektu zgodnie z założeniami została określona na 1 000 000 zł 

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Szpital MSW w Bydgoszczy część pomieszczeń zaadaptuje na potrzeby pokoju dziennego oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Ze świadczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych domu będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat. Podopieczni placówki otrzymają pomoc psychologiczną oraz możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej. Domy opieki medycznej mają ograniczyć umieszczanie osób niesamodzielnych w szpitalach.

Mapa serwisu