Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.04.2016

Będą zmiany w prawie, które zabezpieczą samorządy przed nadmiernym zadłużaniem się

Sebastian Chwałek

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianami, które ograniczą niekontrolowane zadłużanie gmin– poinformował Podsekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek. Projekt zmian będzie przygotowany wspólnie z Ministerstwem Finansów oraz regionalnymi izbami obrachunkowymi.

- MSWiA dostrzega bardzo poważny problem wysokiego poziomu zadłużenia, który występuje w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego – podkreślił na posiedzeniu sejmowej Komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wiceminister Sebastian Chwałek.

Jako przykład wymienił m.in. gminę Ostrowice, która zadłużyła się do takiego stopnia, że konieczne było wprowadzenie zarządu komisarycznego. Decyzję tę w sądzie administracyjnym zaskarżył wójt gminy i została ona wstrzymana.

Jak podkreślił Sebastian Chwałek pojawiła się potrzeba wprowadzenia zmian prawnych, które zabezpieczyłyby samorządy przed nadmiernym zadłużeniem. Minister poinformował, że proponowane zmiany będą dotyczyły m.in. natychmiastowej klauzuli wykonalności, tak aby odsunąć władze samorządów borykających się z poważnymi problemami finansowymi od dalszego zadłużania. Podkreślił również, że samorządy coraz częściej zadłużają się w tzw. parabankach, narażając się tym samym na wysokie odsetki.

Podsekretarz Stanu w MSWiA przypomniał, że kilka tygodni temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządowych kolegiów odwoławczych oraz regionalnych izb obrachunkowych. Instytucje zobowiązały się przedstawić propozycje zmian w zakresie swojego funkcjonowania, tak aby usprawnić ich działanie. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego rozpoczął także prace koncepcyjne nad propozycjami dotyczącymi zarówno regulacji w zakresie funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych oraz regionalnych izb obrachunkowych oraz w zakresie zmian dotyczących korzystania przez samorządy z kredytowania w tak zwanych parabankach.

Mapa serwisu