Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.04.2016

Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował nowy program nauczania klas policyjnych

- Chodzi o to, żeby wśród młodych ludzi, którzy chcą służyć obywatelom i swojej ojczyźnie kształtować postawy – postawy patriotyczne, postawy służby, postawy, które potem przydadzą się w życiu zawodowym – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji „Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej”, która miała miejsce w Komendzie Głównej Policji.

Klasy policyjne funkcjonują już od ośmiu lat. Ich głównym zadaniem jest wychowywanie młodych ludzi na odpowiedzialnych obywateli oraz przekazywanie im wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu policji. Szczególny nacisk kładzie się na dyscyplinę i zaangażowanie społeczne uczniów. Są oni również zobowiązani do noszenia munduru w czasie zajęć. Obecnie istnieje około 950 takich klas w 300 szkołach ponadgimnazjalnych, które łącznie kształcą blisko 25 tys. uczniów.  ponadgimnazjalnych

W pracę przy klasach policyjnych angażowani są policjanci. Odbywa się to na podstawie porozumień pomiędzy dyrektorami szkół a kierownikami jednostek policji. W zeszłym roku istniały 192 takie porozumienia. Absolwenci klas policyjnych otrzymują dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyjęcie w szeregi Policji.

Podczas konferencji zaprezentowano opracowany w tym roku jednolity program kształcenia dla klas policyjnych. Jest to element trwającego od 2013 r. procesu standaryzacji ich funkcjonowania. Program poza kształtowaniem postaw i rozwijania kompetencji uwzględnia także profilaktykę i sprawność fizyczną wychowanków. Ma z jednej story wspierać nauczycieli w kreowaniu ogólnego rozwoju uczniów, jak również przygotowywać kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Policji.

W konferencji udział wzięli również pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk oraz komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotr Bogdalski.

  • Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował nowy program nauczania klas policyjnych #1
  • Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował nowy program nauczania klas policyjnych #2
  • Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował nowy program nauczania klas policyjnych #4
  • Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował nowy program nauczania klas policyjnych #5
  • Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował nowy program nauczania klas policyjnych #6
  • Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował nowy program nauczania klas policyjnych #7

Mapa serwisu