Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 07.04.2016

Polska i Rumunia zacieśniają współpracę w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic

Polska i Rumunia zacieśniają współpracę w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic

Resorty spraw wewnętrznych Polski i Rumunii zacieśnią dwustronną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Konieczne jest także wzmocnienie bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii Europejskiej –  stwierdzili w Bukareszcie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak i jego rumuński odpowiednik minister Petre Tobă.

Podczas 24-godzinnej wizyty w stolicy Rumuni delegacji MSWiA, w skład której wchodzili także: sekretarz stanu Jakub Skiba, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Anna Tulej oraz z-ca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Tomasz Deptuła, podkreślano, że Polska i Rumunia to kraje posiadające zewnętrzne granice Unii Europejskiej i czują się współodpowiedzialne za bezpieczeństwo całej UE. Obie strony zgodnie stwierdzały, że konieczne jest współdziałanie w obliczu kryzysu imigracyjnego, który stanowi obecnie bardzo poważne zagrożenie dla całej Europy.

Podczas rozmów Ministrowie omówili różne koncepcje podejścia Unii Europejskiej w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego. Strona polska wyraziła swoje zaniepokojenie z powodu prób utworzenia systemu automatycznej relokacji migrantów w poszczególnych krajach UE, w związku z opublikowanym w czwartek przez Komisję Europejską komunikatem zapowiadającym reformę systemu azylowego UE.

Strona rumuńska także zgłosiła zastrzeżenia wobec mechanizmu arytmetycznej alokacji migrantów.  – Znamy stanowisko Polski i w wielu punktach się z nim zgadzamy – podkreślił minister Petre Tobă.

Obie strony podkreślały, że zarówno Polskę, jak i Rumunię, łączą nie tylko wspólne interesy strategiczne w ramach Unii Europejskiej, ale także w ramach NATO. Podczas rozmów minister Mariusz Błaszczak zapewnił także o wsparciu Polski dla włączenia Rumunii do strefy Schengen. Szef polskiego MSWiA przypomniał także, że od 1 lipca Polska przejmie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej i będzie się starać uzgadniać stanowiska nie tylko z członkami grupy, ale także z państwami sąsiadującymi.  – Liczymy, że dzięki temu głos krajów regionu będzie lepiej słyszany na forum UE – podkreślił minister Błaszczak.

Podczas wizyty w Bukareszcie polska delegacja odwiedz iła m.in. Centrum Koordynacji Operacyjnej Głównego Inspektoratu Straży Granicznej. Rumunia wraz z Finlandią i Polską musi chronić jeden z najdłuższych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Szefowie rumuńskich służb informowali o mechanizmach wzmacniania bezpieczeństwa granic oraz o dz iałaniach podejmowanych wraz z innymi krajami basenu Morza Czarnego, które powinny zapobiec powstaniu alternatywnego szlaku ruchu migrantów do Europy. 

 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Centrum Koordynacji Operacyjnej Głównego Inspektoratu Straży Granicznej
 • Centrum Koordynacji Operacyjnej Głównego Inspektoratu Straży Granicznej
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie
 • Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie

Mapa serwisu