Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.04.2016

Czwarte polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

Minister Mariusz Błaszczak

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się dziś z Milanem Chovancem, Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Spotkanie odbyło się w Warszawie w ramach 4. Polsko-Czeskich Konsultacji Międzyrządowych, którym przewodniczyli Premier Beata Szydło oraz Premier Bohuslav Sobotka.

W ramach spotkania bilateralnego omówiono liczne kwestie istotne dla współpracy pomiędzy oboma państwami, w szczególności:  

  • współpracę w sprawach wewnętrznych;
  • kwestie migracyjne;
  • współpracę w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.

Ministrowie Spraw Wewnętrznych Polski i Czech omówili różne koncepcje podejścia Unii Europejskiej w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego. W związku z opublikowaniem 6 kwietnia przez Komisję Europejską Komunikatu nt. reformy europejskiego systemu azylowego, oba kraje przedstawiły negatywne stanowisko odnośnie prób utworzenia systemu automatycznej relokacji migrantów w poszczególnych krajach UE. Obie strony zgodziły się, że propozycja w zakresie automatycznego systemu redystrybucji jest w tym kształcie niemożliwa do zaakceptowania.

Ministrowie zgodzili się także, że w obliczu kryzysu migracyjnego, podstawowym działaniem jest ochrona granic zewnętrznych, dlatego też zapowiedziano intensyfikację współpracy w tym zakresie.

Ponadto, Ministrowie podkreślili dobrą współpracę w kontekście zwalczania problemów o charakterze transgranicznym, takich jak przestępczość narkotykowa i zagrożenie narkotykami syntetycznymi. Odnotowano znaczną poprawę w zwalczaniu tego zjawiska. W dalszym ciągu służby obu krajów monitorować będą problem pozamedycznego wykorzystywania leków zawierających w składzie substancje psychoaktywne, w tym pseudoefedrynę, wykorzystywanych do produkcji metamfetaminy.

Ministrowie podkreślili bardzo dobrą współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności aktywną działalność w ramach dotychczasowej czeskiej prezydencji w V4. Polska przejmuje przewodnictwo w Grupie V4 od Republiki Czeskiej z dniem 1 lipca br. W tym kontekście zapowiedziano dalszą intensywną współpracę z członkami Grupy Wyszehradzkiej oraz w formule rozszerzonej, angażując inne państwa regionu w dialog i współpracę na rzecz rozwiązywania aktualnych problemów europejskich.

Republika Czeska jest jednym z najważniejszych partnerów Polski w regionie, dlatego płynny przebieg współpracy dwustronnej ma kluczowe znaczenie dla interesów naszego kraju. Polska dąży do umacniania współpracy z Czechami również na forum już istniejących struktur, takich jak Grupa Wyszehradzka czy Forum Salzburg.

Poprzednie konsultacje międzyrządowe odbyły się 20 kwietnia 2015 r. w Pradze.

  • Premier Beata Szydło i Premier Bohuslav Sobotka / fot. KPRM
  • konsultacje międzyrządowe / fot. KPRM
  • konsultacje międzyrządowe
  • Minister Mariusz Błaszczak
  • minister Milan Chovanec
  • powitanie delegacji czeskiej /fot. KPRM

Mapa serwisu