Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.04.2016

Większość z nas uważa, że Polska jest bezpiecznym krajem

Flaga Polski

80 proc. z nas uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie – wynika z najnowszego badania CBOS. W stosunku do ubiegłego roku odsetek badanych, dla których Polska jest krajem bezpiecznym wzrósł aż o 14 punktów procentowych. Jednocześnie zdecydowanie zmniejszył się odsetek osób niezadowolonych ze stanu bezpieczeństwa.

Wzrosła także ocena poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Aż 95 proc. Polaków uważa swój okolicę za bezpieczną – to więcej o 7 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

W przeciągu ostatnich piętnastu lat opinie Polaków o bezpieczeństwie znacznie się zmieniły. Dla porównania w 1993 r. zaledwie 26 proc. z nas uważało, że nasz kraj jest bezpieczny.

Kolejną pozytywną zmianą jest spadek poczucia zagrożenia przestępczością. Większość ankietowych (62 proc.) nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa, to wzrost o 13 punktów procentowych w stosunku do kwietnia 2015 r.

Badanie CBOS „Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością”  przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 12-19 marca 2016 r. na liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Mapa serwisu