Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.04.2016

Minister Mariusz Błaszczak przedstawi w Luksemburgu polskie stanowisko wobec problemu imigrantów

Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Reforma unijnego prawa azylowego będzie głównym tematem czwartkowego posiedzenia Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w którym weźmie udział minister Mariusz Błaszczak.

Głównym punktem debaty ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE, będzie propozycja Komisji Europejskiej dotycząca ewentualnych zmian w tak zwanym systemie dublińskim polegających na wprowadzeniu mechanizmu automatycznego rozmieszczania uchodźców na terenie Unii. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia w Luksemburgu.

Stanowisko Polski nie ulega zmianie. Zgodnie z nim, obecne przepisy nie wymagają fundamentalnych zmian, a Rząd RP nie zaakceptuje żadnych rozwiązań, które zakładałyby automatyczną redystrybucję uchodźców. Polska jest przy tym przychylna wszelkim inicjatywom, które pozwolą na zaostrzenie sankcji wobec tych migrantów, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Rząd RP deklaruje także zwiększenie liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy będą pomagać w ochronie zewnętrznych granic UE.

W trakcie posiedzenia będzie również poruszona kwestia usprawnienia wymiany informacji pomiędzy organami ścigania państw członkowskich, a także bardziej efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie kontroli granic zewnętrznych.

Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych jest jednym ze składów Rady Unii Europejskiej, gromadzącej ministrów państw członkowskich. Odpowiada ona za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen. Jej zadaniem jest także ułatwianie i ulepszanie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu dba ona o ochronę granic zewnętrznych i stara się zacieśniać współpracę policyjną i celną.

Mapa serwisu