Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.04.2016

Minister Mariusz Błaszczak: Polska przeciwko systemowi automatycznej relokacji imigrantów

Posiedzenie Rady JHA
fot. http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

- Rozmawialiśmy na temat systemu relokacji. Nasze stanowisko jest konsekwentne, uważamy, że stały system relokacji jest zły, że przyciąga kolejne fale uchodźców – powiedział minister Mariusz Błaszczak po posiedzeniu Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W spotkaniu brał także udział Sekretarz Stanu Jakub Skiba.

Głównym tematem czwartkowemu posiedzenia Rady była reforma unijnego prawa azylowego. Szef MSWiA podkreślił, że Polska będzie przeciwna proponowanym rozwiązaniom, ponieważ zakładają one mechanizm stałej relokacji.  Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że kilka państw popierało stanowisko Polski, a sama dyskusja miała charakter roboczy.

- Jestem przekonany, że nasze stanowisko jako bardzo pragmatyczne i realistyczne znajdzie uznanie ze strony naszych partnerów – podkreślił szef MSWiA.

Minister odniósł się także do kwestii porozumienia Unii Europejskiej z Turcją.

- Ustalenia dotyczące porozumienia z Turcją nie nakładają na nas obowiązku przyjmowania kolejnych migrantów. Bardzo skrupulatnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa Polski. Nie podejmiemy żadnej decyzji, która narazi na niebezpieczeństwo Polaków – dodał minister Mariusz Błaszczak.

Głównym punktem debaty ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE, była propozycja Komisji Europejskiej dotycząca ewentualnych zmian w tak zwanym systemie dublińskim polegających na wprowadzeniu mechanizmu automatycznego rozmieszczania uchodźców na terenie Unii.

Stanowisko Polski nie ulega zmianie. Zgodnie z nim, obecne przepisy nie wymagają fundamentalnych zmian, a Rząd RP nie zaakceptuje żadnych rozwiązań, które zakładałyby automatyczną redystrybucję uchodźców. Polska jest przy tym przychylna wszelkim inicjatywom, które pozwolą na zaostrzenie sankcji wobec tych migrantów, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Rząd RP deklaruje także zwiększenie liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy będą pomagać w ochronie zewnętrznych granic UE.

W trakcie posiedzenia byłą również poruszona kwestia usprawnienia wymiany informacji pomiędzy organami ścigania państw członkowskich, a także bardziej efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie kontroli granic zewnętrznych.

Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych jest jednym ze składów Rady Unii Europejskiej, gromadzącej ministrów państw członkowskich. Odpowiada ona za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen. Jej zadaniem jest także ułatwianie i ulepszanie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu dba ona o ochronę granic zewnętrznych i stara się zacieśniać współpracę policyjną i celną.

Mapa serwisu