Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.04.2016

Fałszywe alarmy – prace zespołu w MSWiA

Telefon

Specjalny zespół w MSWiA opracuje rekomendacje prawne dotyczące kwestii fałszywych alarmów. Zespół przeanalizuje m.in. obecnie obowiązujące przepisy, kary i procedury postępowania, a wyniki tych prac posłużą do opracowania szczegółowych rozwiązań. 

Fałszywe alarmy to zarówno koszty społeczne, jak i ekonomiczne. Dlatego MSWiA będzie pracowało nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi tych kwestii. W ostatnim czasie, z powodu fałszywych alarmów bombowych, ewakuowano dwa lotniska – lotnisko im. Chopina i lotnisko w Modlinie. Dlatego też należy wprowadzić zdecydowanie większe kary, w tym finansowe, by były dotkliwe i zniechęcały to tego typu zachowań.

Zespół, który opracuje rekomendacje prawne w sprawie fałszywych alarmów, przeanalizuje także obowiązujące procedury dotyczące rozpoznawania prawdopodobieństwa zgłaszanych zdarzeń.

Mapa serwisu