Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.04.2016

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceszef MSWiA Sebastian Chwałek przewodniczył dzisiejszemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas obrad w MSWiA Komisja uzgodniła około dwudziestu projektów aktów prawnych.

Na początku posiedzenia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek wręczył Annie Streżyńskiej, szefowej resortu cyfryzacji akt powołania na członka Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas obrad uzgodniono około dwudziestu aktów prawnych przedłożonych przez różne resorty. Strona rządowa i samorządowa uzgodniły m.in. trzy projekty rozporządzeń Ministra Cyfryzacji. Projekty te dotyczą przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców oraz warunków i trybu przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców.

Na posiedzeniu rozmawiano o projekcie ustawy Prawo wodne oraz projekcie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła również projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu planowane jest na koniec maja br.

  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #1
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #2
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #4
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #5
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #6
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #7

Mapa serwisu