Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.05.2016

Zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego zaakceptowane przez Radę Ministrów

Urząd

10 maja br. Rada Ministrów zaakceptowała nowelizację przepisów ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaproponowane rozwiązania usprawnią pracę urzędów stanu cywilnego i poprawią obsługę obywateli przez te instytucje

Nowelizacja przepisów zakłada m. in. przyznanie pracownikom urzędów stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach. Dotychczas tylko kierownik USC posiadał takie uprawnienia. Nowe rozwiązanie przyspieszy zarówno proces przenoszenia aktów, jak i wydawanie odpisów. Miesięcznie ok. 360 tys. aktów stanu cywilnego jest przenoszonych do centralnego rejestru.

Kolejną wprowadzaną zmianą jest rozszerzenie uprawnień do unieważnienia w trybie administracyjnym aktów stanu cywilnego i wzmianek dodatkowych. W projekcie przewidziano dwa tryby unieważnienia.

Pierwszy to rozszerzenie dotychczasowych uprawnień wojewody związanych z unieważnieniem aktu w drodze decyzji administracyjnej. Dotyczy to sytuacji, gdy doszło do sporządzenia w księgach stanu cywilnego kilku aktów stwierdzających to samo zdarzenie lub jeżeli doszło do zarejestrowania więcej niż jednego aktu stwierdzającego to samo zdarzenie.

Drugi tryb pozwoli kierownikowi urzędu stanu cywilnego na unieważnienie aktów, które m.in. z przyczyn technicznych błędnie zarejestrowano lub też błędnie przeniesiono z papierowej księgi. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wycofywanie z obrotu błędnych aktów stanu cywilnego. 

Projekt nowelizacji to odpowiedź na prośby kierowników urzędów stanu cywilnego – wyjaśnia wiceminister Tomasz Zdzikot. Nowe przepisy przyznają pracownikom USC uprawnienie do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach. Wcześniej każdy przenoszony akt musiał podpisać kierownik urzędu stanu cywilnego. Dlatego celem wprowadzanych zmian, jest m. in. usunięcie zaległości w największych urzędach stanu cywilnego w rozpatrywaniu wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Projekt określa również nowy termin zobowiązujący kierowników urzędów stanu cywilnego do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r., lub do których w tym czasie dołączono wzmianki dodatkowe, czy przypiski, a których nie przeniesiono w wyznaczonym wcześniej terminie, tj. do 31 grudnia 2015 r.

Mapa serwisu